Soria Moria fyller 30 år

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Soria Moria har alltid fremstått som et profesjonelt konferansesenter, sa Hege Gjessing da hun 3. september ønsket lykke til med 30-årsjubileet.

Hege Gjessing (t.v.) overrakte Soria Morias administrerende direktør Marie Rolf-Wærstad Legeforeningens gave – et grafisk trykk av Knut Rumohr. Foto Lise B. Johannessen

Ideen om å bygge et kurs- og konferansesenter kom tidlig på 70-tallet. Lille julaften 1971 hadde daværende generalsekretær i Legeforeningen Odd Bjercke et møte med sosialminister Odd Højdahl og daværende statssekretær, senere helsedirektør, Torbjørn Mork. Tema for møtet var om Legeforeningen skulle få kompensasjon for å utsette justering av normaltariffen. Møtet resulterte i at Legeforeningens fond til legers videre- og etterutdanning ble tilført 30 millioner kroner som en kompensasjon for å utsette forhandlingene om økning i normaltariffen. Beløpet skulle imidlertid øremerkes til et utdanningssenter for leger videre- og etterutdanning. Forslaget om å bygge et utdanningssenter ble første gang debattert på landsstyremøtet i 1973. Mot 22 stemmer vedtok landsstyret å bygge senteret i Oslo-området.

Pedagogisk virksomhet

En viktig forutsetning for at Soria Moria i sin tid ble reist var altså den pedagogiske virksomheten som skulle drives derfra og som også var ment å komme distriktene til nytte. 16. juni 1979 vedtok Landsstyret følgende: «Landsstyret bemyndiger sentralstyret til å fullføre oppføringen av Lægeforeningens kurssenter på Voksenåsen, Oslo, i samsvar med det fremlagte prosjekt».

Høsten 1979 nedsatte sentralstyret en pedagogisk komité som skulle utrede hvordan senteret skulle brukes. Soria Moria stod ferdig i 1983 og en pedagogisk avdeling var på plass i 1985. På tomten lå tidligere Voksenkollen sanatorium, bygget av entreprenøren Christian Lund Holm i 1900.

Pedagogisk avdeling i Legeforeningen var et bindeledd mellom Legeforeningens sekretariat og Soria Moria. Generalsekretæren kom oppom hver mandag og hadde møter med avdelingen. Det har også betydd mye for det gode samarbeidet mellom Legeforeningen og Soria Moria.

Det ble imidlertid tidlig klart at den pedagogiske avdelingen burde samlokaliseres med resten av sekretariatet. Intensjonene om å drive utstrakt pedagogisk virksomhet på Soria Moria lot seg ikke så lett gjennomføre og det viste seg at behovet heller ikke var der. 1990 ble derfor pedagogisk avdeling flyttet sammen med resten av sekretariatet. Soria Moria har siden utviklet seg slik det fremstår i dag – som et profesjonelt konferansesenter.

Soria Moria har siden 1983 gjennomgått flere byggetrinn. Det siste – Askeladdens Hus – stod ferdig høsten 2003 og er et skreddersydd sted for lederutvikling, konferanser og selskaper.

Sommeren 2013 har det vært gjennomført en omfattende oppussing av hele senteret med ny resepsjon og156 nyoppussede rom

Les mer: www.soriamoria.no

Anbefalte artikler