Godt og mangfoldig om kroniske sår i huden

Kristin Bergersen Om forfatteren
Artikkel

Flanagan, Madeleine

Wound healing and skin integrity

Principles and practice. 298 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 33

ISBN 978-0-470-65977-9

Dette er en innholdsrik lærebok om kroniske sår. Forfatterne innleder kort om helseforskning og avslutter med helseøkonomi. Hoveddelen er imidlertid klinisk med sårhelingsfysiologi, patogenese, anamnese og undersøkelse. Hovedgruppene av kroniske sår gjennomgås. De tar også opp psykologiske aspekter og ivaretakelse av hud ved de vanligste hudsykdommene som psoriasis og eksem.

Boken er i A5-format med myke permer, illustrert med fotografier, figurer og tabeller. Det er 17 kapitler som innledes med Overview og avsluttes med Summary. Kapitlene har også blå informasjonsbokser med viktige poenger og «practice point». Hvert kapittel har referanseliste og henvisning til aktuelle nettsteder.

Forfatterne har rettet søkelyset mot hovedgruppene av kroniske sår ved sirkulasjonbetingede sår, trykksår og diabetessår. Disse kapitlene er gode med oversikt over utredning og behandlingsforløp. Kompliserende faktorer i sårtilheling som infeksjoner, kontaktallergi og irritativ dermatitt behandles også. Øvrige sår fremstilles som sjeldne og spesielle. Forfatterne anbefaler henvisning til spesialist hvis det ikke er tegn til tilheling etter 12 uker. Dette er for de fleste typer sår en god regel. Det gis et noe kompliserende bilde av de mer sjeldne differensialdiagnosene enn nødvendig. Gangen i et vanlig utredningsforløp mangler, endog med fravær av biopsitaking. Som forfatterne understreker flere ganger, er riktig diagnose avgjørende. Utredning av et kronisk sår er ikke komplisert. Det dreier seg om sirkulatorisk undersøkelse, biopsi, testing av kontaktallergi (brukertest eller testpanel hos hudlege), orienterende blodprøve og mikrobiologiske prøver. Avvik fra dette lille knippet av utredning bør begrunnes.

Sårpleie påvirker tilhelingshastigheten. Ved kroniske sår har den normalt selvbegrensende inflammasjonsprosessen kommet ut av kontroll, og proteaser i sårvæsken ødelegger vekstfaktorer og nye celler. Det er viktig at dødt ved fjernes regelmessig. Forfatterne gir en god oversikt over hvilke metoder som finnes for dette, og de beskriver ulike typer moderne sårprodukter. De vektlegger at bruk av billige bandasjer nødvendigvis ikke er lønnsomt på sikt hvis oppsugingsevnen er dårligere. Dette vil bidra til at sårvæsken blir liggende i såret med vedlikehold av inflammasjon som forlenger tilhelingstiden. Våte bandasjer gir i tillegg irritativ dermatitt, som kan gi opphav til nye sår.

Boken er gjennomgående godt skrevet og har tilfredsstillende kildehenvisninger. Innholdsmessig retter boken seg stedvis mest til pleiere, men kan anbefales alle som behandler pasienter med kroniske sår. Den egner seg også som støttelitteratur i undervisningen i sårpleie, i tillegg til i oppstartfasen av forskning på sårbehandling, både i et klinisk og helseøkonomisk perspektiv.

Anbefalte artikler