Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Kunngjøringer

Endring av kurskravet i gastroenterologisk kirurgi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i grenspesialiteten gastroenterologisk kirurgi endres. Hensikten med endringen er behovet for oppgradering av fagfeltets utvikling og tilpasning til dagens kompetansekrav for spesialister i gastroenterologisk kirurgi.

Endringen innebærer en økning i det totale antall kurstimer fra 125 til 166 timer og en økning i obligatoriske kurstimer fra 125 til 136 timer.

Kurskravet i gastroenterologisk kirurgi endres og får følgende ordlyd:

Kurskrav gjeldende fra 1.1. 2016

166 timer, hvorav 136 timer er obligatoriske kurs:

  1. Øsofagus/ventrikkel med adipositas kirurgi (21 timer)

  2. Lever/galle/pancreas (21 timer)

  3. Tarmsykdommer med hovedvekt på inflammatoriske tarmsykdommer (21 timer)

  4. Ano-proktologi (14 timer)

  5. Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer (21 timer)

  6. SADE-kurset (38 timer)

Resterende kurstimer dekkes av valgfrie kurs/møter godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1. 2016. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i gastroenterologisk kirurgi på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav i en overgangsperiode frem tom 31.12. 2015.

LVS på Facebook

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er nå også på Facebook.

Facebooksiden vil bli brukt til kommunikasjon med medlemmer og samfunnet for øvrig. Vi oppfordrer alle medlemmer og andre interessenter til å følge lenken og «like» siden, skriver LVS på side nettsider.

Her er lenke til facebook-siden: https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger

Anbefalte artikler