Blir man i dårlig humør av sosiale medier?

Nyheter Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jo mer tid folk føler de bruker på Facebook, dess dårligere har de det, viser en ny studie.

  Sosiale medier har endret hvordan vi kommuniserer med hverandre. Over en milliard mennesker bruker nå det sosiale nettverket Facebook. Likevel vet vi lite om hva det gjør med oss. En amerikansk forskergruppe rekrutterte 82 studenter som fikk tilsendt enkle spørreskjemaer på sms fem ganger i døgnet i to uker, der de blant annet svarte på hvor mye de brukte Facebook og hvilket humør de var i (1). Resultatene viser at følelsen av mye Facebook-bruk ser ut til å gi dårligere humør: Jo mer studentene brukte nettsiden, jo mindre fornøyd var de med livene sine.

  – På Facebook deles langt oftere positive enn negative meldinger, og noen blir lei seg av å lese om andres lykke når de kanskje ikke har det så bra selv, sier Berit Skog, sosiolog og førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Dette kom frem i en spørreundersøkelse hun gjennomførte i 2012 blant 1 245 Facebook-brukere. 66 % fortalte om positive ting fra hverdagslivet, mens bare 23 % fortalte negative ting.

  – Mangel på «likes» og tilbakemeldinger fra venner på statuser og bilder som man deler på Facebook, kan innvirke negativt på humøret blant unge som vektlegger denne typen respons, sier hun.

  – Denne studien har noen metodiske svakheter hva gjelder utvalg og metode for å måle humør, men det er allikevel en interessant studie som underbygger annen forskning om at ansikt-til-ansikt-kontakt har større betydning for humøret enn digital kontakt. Her har man bare sett på tidsbruk, men å undersøke hva respondentene faktisk bruker Facebook til, ville også gitt nyttig informasjon, sier Skog.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media