Aarbakke utnevnt til Ridder

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Jarle Aarbakke. Foto Torbein Kvil Gamst

Professor Jarle Aarbakke (f. 1942) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han tildeles utmerkelsen for sin innsats for forskning og utdanning i nord.

Jarle Aarbakke tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1968, tok doktorgraden i 1978 og ble godkjent spesialist i klinisk farmakologi i 1989.

I 1980 ble Aarbakke professor ved Universitetet i Tromsø og de neste 20 årene ledet han farmakologisk avdeling på universitetet, ble så overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi og deretter dekan ved Det medisinske fakultet.

Aarbakke har vært rektor ved Universitetet i Tromsø i perioden 2002 – 13 og er professor i legemiddellære ved Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø.

Han har vært leder for ekspertgruppen for nordområdene, nedsatt av Stoltenberg II-regjeringen, i tillegg til å lede Aarbakke-utvalget (også kalt Alternativ medisin-utvalget) som ble opprettet av Sosial- og helsedepartementet i april 1997, etter oppfordring fra et samlet storting, for å utrede ulike sider ved alternativ medisin.

Aarbakke var nestleder i Universitets- og høgskolerådet fra august 2005 til august 2007, og var i de to påfølgende årene leder av rådet.Fra 2011 er han nestleder i Norges forskningsråds hovedstyre.

Anbefalte artikler