P-H. Zahl svarer:

Per-Henrik Zahl Om forfatteren
Artikkel

Ursin, Hofvind og Hoff diskuterer ikke totaldødelighet, men brystkreftdødelighet, som er noe annet. Dette siste er et skjevt endepunkt fordi det ikke tar høyde for at mange kvinner dør av overbehandling.

Kreftregisteret hevder at min forskning er «resultater tuftet på åpenbare metodefeil (2 – 4)». Deres referanser 2 – 4 er for det første leserbrev der de hevder at min forsking er basert på gal bruk av metoder (det samme som de sier her), og inneholder ingen dokumentasjon av deres påstand. Referanse nummer 4 er svar på kritikk av en av deres artikler og ikke av min forskning. Det er uredelig å bruke referanser på en slik måte. Jeg har for øvrig en doktorgrad i statistiske metoder og min kritiske forskning av mammografiscreening er publisert i British Medical Journal (1), Lancet (2) og andre vitenskapelige tidsskrifter med høy prestisje. Mine resultater om overdiagnostikk er for øvrig reprodusert av Kalager og medarbeidere i Annals of Internal Medicine i 2012 (3). Det er meningsløst å hevde at disse tidsskriftene publiserer artikler som har åpenbare metodefeil.

Kreftregisteret har derimot publisert mye kritikkverdig forskning. Jeg har nylig publisert en metodeartikkel i British Journal of Cancer om hvordan man skal beregne overdiagnostikk (4). Her viser vi hvordan Kreftregisteret med kreativ bruk av statistikk regner ut overdiagnostikk av brystkreft slik at det blir en tredel av det som leger flest forstår med overdiagnostikk.

Solveig Roth Hoff konkluderer med at «effekten av mammografiscreening synes således å være solid dokumentert». Etter regelmessig mammografiscreening av over 100 millioner kvinner over 40 år diskuterer man fremdeles om mammografiscreening reduserer dødeligheten (5). Dette kan bare fortolkes på én måte: Effekten er så liten at den knapt kan dokumenteres med vitenskapelige metoder. Til sammenlikning trengte man bare å studere 150 pasienter over to år for å overbevise leger om nytten av medisinsk behandling av høyt blodtrykk (6). Ulempene er derimot formidable: Rundt 4 % av alle norske kvinner får nå helt unødvendig strålebehandling i fem uker og antiøstrogenbehandling i fem år som følge av overdiagnostikk.

Til slutt vil jeg kommentere at Kreftregisteret ikke forsvarer sin hemningsløse overdrivelse om at mammografiscreening redder to liv for hver kvinne som blir overdiagnostisert. Dette er propaganda og ikke nøytral informasjon.

Anbefalte artikler