P-H. Zahl svarer:

Per-Henrik Zahl Om forfatteren

Ursin, Hofvind og Hoff diskuterer ikke totaldødelighet, men brystkreftdødelighet, som er noe annet. Dette siste er et skjevt endepunkt fordi det ikke tar høyde for at mange kvinner dør av overbehandling.

Kreftregisteret hevder at min forskning er «resultater tuftet på åpenbare metodefeil (2 – 4)». Deres referanser 2 – 4 er for det første leserbrev der de hevder at min forsking er basert på gal bruk av metoder (det samme som de sier her), og inneholder ingen dokumentasjon av deres påstand. Referanse nummer 4 er svar på kritikk av en av deres artikler og ikke av min forskning. Det er uredelig å bruke referanser på en slik måte. Jeg har for øvrig en doktorgrad i statistiske metoder og min kritiske forskning av mammografiscreening er publisert i British Medical Journal (1), Lancet (2) og andre vitenskapelige tidsskrifter med høy prestisje. Mine resultater om overdiagnostikk er for øvrig reprodusert av Kalager og medarbeidere i Annals of Internal Medicine i 2012 (3). Det er meningsløst å hevde at disse tidsskriftene publiserer artikler som har åpenbare metodefeil.

Kreftregisteret har derimot publisert mye kritikkverdig forskning. Jeg har nylig publisert en metodeartikkel i British Journal of Cancer om hvordan man skal beregne overdiagnostikk (4). Her viser vi hvordan Kreftregisteret med kreativ bruk av statistikk regner ut overdiagnostikk av brystkreft slik at det blir en tredel av det som leger flest forstår med overdiagnostikk.

Solveig Roth Hoff konkluderer med at «effekten av mammografiscreening synes således å være solid dokumentert». Etter regelmessig mammografiscreening av over 100 millioner kvinner over 40 år diskuterer man fremdeles om mammografiscreening reduserer dødeligheten (5). Dette kan bare fortolkes på én måte: Effekten er så liten at den knapt kan dokumenteres med vitenskapelige metoder. Til sammenlikning trengte man bare å studere 150 pasienter over to år for å overbevise leger om nytten av medisinsk behandling av høyt blodtrykk (6). Ulempene er derimot formidable: Rundt 4 % av alle norske kvinner får nå helt unødvendig strålebehandling i fem uker og antiøstrogenbehandling i fem år som følge av overdiagnostikk.

Til slutt vil jeg kommentere at Kreftregisteret ikke forsvarer sin hemningsløse overdrivelse om at mammografiscreening redder to liv for hver kvinne som blir overdiagnostisert. Dette er propaganda og ikke nøytral informasjon.

Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 12.9. 2013. http://tidsskriftet.no/article/3041335/

1

Jørgensen KJ, Zahl PH, Gøtzsche PC. Breast cancer mortality in organised mammography screening in Denmark: comparative study. BMJ 2010; 340: c1241. [PubMed] [CrossRef]

2

Zahl PH, Gøtzsche PC, Mæhlen J. Natural history of breast cancers detected in the Swedish mammography screening programme: a cohort study. Lancet Oncol 2011; 12: 1118 – 24. [PubMed] [CrossRef]

3

Kalager M, Adami H-O, Bretthauer M et al. Overdiagnosis of invasive breast cancer due to mammography screening: results from the Norwegian screening program. Ann Intern Med 2012; 156: 491 – 9. [PubMed] [CrossRef]

4

Zahl P-H, Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. Overestimated lead times in cancer screening has led to substantial underestimation of overdiagnosis. Br J Cancer 2013; e-publisert 20.8.2013. [PubMed] [CrossRef]

5

Welch HG. Screening mammography–a long run for a short slide? N Engl J Med 2010; 363: 1276 – 8. [PubMed] [CrossRef]

6

Effects of treatment on morbidity in hypertension. Results in patients with diastolic blood pressures averaging 115 through 129 mm Hg. JAMA 1967; 202: 1028 – 34. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler