Kompetanseområdet i allergologi er på plass

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Endelig har vi fått på plass en formalisering av dette fagfeltet som de fleste andre europeiske land (og resten av verden) enten har en egen spesialitet for, eller har som en subspesialitet for indremedisin, ev. andre spesialiteter.

Torgeir Storaas er glad for at kompetanseområdet er på plass. Foto Lise B. Johannessen

Torgeir Storaas som leder sakkyndig komité for kompetanseområdet i allergologi, er svært fornøyd med landsstyrevedtaket i 2012.

– I Norge har vi faktisk aldri hatt noen som helst formalisering/anerkjennelse av dette fagfeltet, sier han.

– Noe av det karakteristiske ved fagfeltet er at pasientene har en sykdom som involverer flere organsystemer, og mange har både et alvorlig og komplisert sykdomsbilde. Ansvaret for disse pasientene har vært fordelt på mange spesialiteter og således vært fragmentert. Det er derfor nå gledelig at vi med dette kompetanseområdet får en overbygning i utdanningen, og at vi kan videreutdanne spesialister til å kunne ha et spesialitetsovergripende ansvar for disse pasientene, sier en fornøyd Torgeir Storaas.

– Etter min mening blir det også en svært viktig oppgave for fremtidige norske allergologer å gi råd og opplæring av kolleger, pasienter og pårørende, men også av allmennheten. Kompetansen i allergiske sykdommer og overfølsomhetstilstander i Norge er rett og slett generelt ikke god nok, fastslår Storaas.

Hvorfor et kompetanseområde i allergologi?

– Allergiske sykdommer øker i befolkningen og det er stor variasjon i sykdomsuttrykk, og hyppig komorbiditet mellom de forskjellige organsystemene som er involvert. Diagnostikk og behandling av allergiske pasienter er ofte utfordrende, og krever tverrfaglig tilnærming. I Norge har vi manglet den nødvendige spesialitetsovergripende kompetansen for å kunne møte utfordringene fra dette fagfeltet, sier Storaas.

Kompetanse i allergologi er en toårig videreutdanning med utgangspunkt i spesialitetene i allmennmedisin, arbeidsmedisin, gastroenterologi, generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, pediatri, og øre-nese-halssykdommer. Men også andre spesialiteter kan være utgangspunkt.

Er i gang

Storaas forteller at det er utarbeidet en sjekkliste for krav til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. I kurskravene inngår det også to obligatoriske grunnkurs. Det første kurset avholdes i oktober og er allerede overtegnet. Grunnkurs II planlegges avholdt høsten 2014.

Det var på basis av landsstyremøtevedtak i mai 2012 at sentralstyret 12.11. 2012 vedtok å opprette et kompetanseområde i allergologi. I samme møte ble de overordnede reglene for kompetanseområdet fastsatt.

Les mer: http://legeforeningen.no/Utdanning/Kompetanseomrader/Regler-for-godkjenning-i-kompetanseomrade-iallergologi/

Anbefalte artikler