Nyttige applikasjoner

Frederik Emil Juul Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 15/2013 presenteres nyttige applikasjoner til lege-(student-)hverdagen (1). Jeg tenkte å legge inn en anbefaling til applikasjonen fra MedScape.org som er gratis og finnes til plattformene iPhone, iPad, Android og Kindle Fire. Den amerikanske applikasjonen inneholder sykdomsbeskrivelser med bl.a. patofysiologi, utredning og behandling samt interaksjonstabeller, prosedyrebeskrivelser m.m. De aller fleste funksjonene er tilgjengelig uten internett.

Videre ønsker jeg å tipse om at vi i Æsculap – magasinet for norske medisinstudenter – har hatt «Nummerets app» som en del av bokanmeldelsesseksjonen siden sommeren 2012.

Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 2.9. 2013. http://tidsskriftet.no/article/3041879/

1

Hotvedt M. App-solutt anbefalt. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1569. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler