Blokkering av generiske medikamenter må bekjempes

Einar Kringlen Om forfatteren
Artikkel

Store medisinalfirmaer har tilsynelatende kjempet hardt mot innføring av generiske medikamenter, siden deres egne originale da blir for dyre for markedet og salget vil avta. Slik blokkering kan få betydelige virkninger på nasjonale helsebudsjetter.

Nylig fikk det danske medisinfirmaet Lundbeck en betydelig mulkt for å ha forsinket mindre kostbare generiske versjoner av firmaets antidepressive suksessmedikament citalopram å komme på markedet (1). Lundbeck skal i 2002 ha «konspirert» med blant andre det indiske Ranbaxy og det tyske Merck. I stedet for å konkurrere med Lundbeck da firmaets patent på citalopram gikk ut, skal disse firmaene ha vært med på å holde tilbake sine generiske medikamenter mot en klekkelig sum fra Lundbeck. Både Lundbeck og de «samarbeidende» firmaene fikk mulkter på flere millioner euro fra den europeiske kommisjonen som har undersøkt saken (1).

Begrunnelsen var logisk. Pasienter ble berøvet tilgangen til billigere medisin, og det offentlige måtte over lengre tid bære kostnadene ved en meget dyr medisin, i dette tilfellet et av de mest anvendte antidepressive medikamentene. Som visepresident i EU-kommisjonen, Joaquín Almunia, uttalte: «It is unacceptable that a company pays off its competitors to stay out of its market and delay the entry of cheaper medicines. Agreement of this type directly harm patients and national health systems, which are already under tight budgetary constraints. The Commission will not tolerate such anticompetitive practices» (1). Lundbeck har anket avgjørelsen, som ifølge dem selv inneholder flere alvorlige juridiske og faktuelle feil (2).

Den europeiske kommisjonen har andre liknende tilfeller på bordet, blant annet mot Novartis og Johnson & Johnson. Disse er anklaget for å hindre at generiske versjoner av det smertestillende midlet fentanyl skal komme på markedet. Det franske firmaet Servier er anklaget for å hindre generiske produkter av perindopril, et kardiovaskulært middel (1).

Det er gledelig at myndighetene griper fatt i denne praksisen, som kan få betydelige virkninger på nasjonale helsebudsjetter som betaler for pasienters medikamenter. Da den generiske utgaven av citalopram kom på markedet i Storbritannia, falt prisen på medikamentet med 90 % (1).

Anbefalte artikler