Nytt alvorlig luftveissyndrom

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Midtøstluftveissyndrom (Middle East respiratory syndrome, MERS) er en ny infeksjonssykdom som gir luftveissymptomer og som kan være dødelig.

Illustrasjonsfoto Sciencephoto/NTB scanpix

Midtøstluftveissyndrom (Middle East respiratory syndrome, MERS) skyldes et tidligere ukjent coronavirus som ble identifisert i Saudi-Arabia i september 2012. De fleste tilfellene har vært i Saudi-Arabia, men sykdommen er også funnet i andre land i Midtøsten og Europa. Innen 21. juli 2013 var det rapportert om 90 tilfeller globalt, hvorav 45 hadde fatal utgang. Sykdommen er ny og mye er ukjent om den, men kliniske og epidemiologiske karakteristika blir beskrevet i en oppsummering av 47 saudiarabiske tilfeller bekreftet ved polymerasekjedereaksjonstest (1).

Median inkubasjonstid var 5,2 dager. Vanlige symptomer var feber (hos 46), hoste (hos 39), kortpust (hos 34), myalgi (hos 15), diaré (hos 12), oppkast (hos ti) og magesmerter (hos åtte). Det var patologiske funn på røntgen thorax hos samtlige. 42 måtte på intensivavdeling og 34 fikk respiratorbehandling. Ingen hadde funn som tydet på bakteriologiske eller virale koinfeksjoner.

Tre firedeler av pasientene var menn. Alle aldersgrupper var representert, men dødeligheten var stigende med økende alder (13 av 27 < 60 år og 15 av 20 > 60 år). 45 pasienter hadde kroniske sykdommer som diabetes, nyresykdom, hypertensjon eller hjertesykdom.

Studien omfattet kun bekreftede tilfeller innlagt i sykehus, og sykdommen mistenkes hos langt flere (totalt > 3 000 testet i Saudi-Arabia). Saudiarabiske helsemyndigheter rapporterer om 14 asymptomatiske tilfeller. Forfatterne peker på at det er mange likhetstrekk mellom den nye sykdommen og alvorlig, akutt luftveissyndrom (severe acute respiratory syndrome, sars) som også skyldes et coronavirus.

Anbefalte artikler