Uferdige møter

Anders Danielsen Lie Om forfatteren
Artikkel

Thelle, Dag S.

Møter mellom mennesker

87 s. Oslo: Kolofon forlag, 2013. Pris NOK 180

ISBN 978-82-300-1033-4

Dag Steinar Thelle er professor i epidemiologi og har jobbet mye med blant annet risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. I denne lille boken har han samlet 13 kortprosatekster som er i grenselandet mellom skjønnlitteratur og essayistikk. Tittelen antyder en rød tråd.

Som lege og forsker blir man rik på menneskelige erfaringer på godt og vondt. Teksten er et godt sted å reflektere over opplevelsene sine. Mange kunne ha godt av å gjøre det. I så måte er det flere fine anslag i Thelles bok, for eksempel i Foreleseren, om forskeren som strever med åpenheten fordi han er for opptatt av egen prestisje. Eller i En dag i oktober, hvor han beskriver en dag i en forskers liv nærmest som en bevissthetsstrøm. I andre tekster er det pasienter som har synsvinkelen.

Det er noe skisseaktig over denne boken. Skisser kan være interessante når de gir innblikk i en arbeidsprosess, for eksempel i kunsthistorien. De kan vise oss at veien frem til et ferdig resultat kan være lang og strevsom. Her representerer de litt for ofte et råmateriale som burde vært mer gjennomarbeidet.

Thelle har lang erfaring med å skrive vitenskapelige artikler. Å skrive fiksjon er noe ganske annet enn å skrive faglitteratur. Det stiller andre krav til observasjon, iscenesettelse og historiefortelling. Klisjeen er den skjønnlitterære forfatterens største fiende, selv om den er aldri så sann. Det er ingen tvil om at Thelle kan skrive, men for meg blir det et problem at han ikke helt har funnet sin skjønnlitterære stemme. Kanskje ville forfatterens erfaringer og visdom kommet bedre til uttrykk i en rent faglitterær ramme? For eksempel i form av tematisk fokuserte essays?

Anbefalte artikler