Forebyggende behandling hos pasienter med diabetes kan bli bedre

Anh Thi Tran Om forfatteren
Artikkel

Fastleger i Groruddalen kan bli enda bedre til å forebygge hjerte- og karsykdom hos pasienter med type 2-diabetes.

Vi har nylig publisert en studie om hvordan farmakologisk forebygging av hjerte- og karsykdom gjennomføres hos pasienter med type 2-diabetes og ulik etnisk bakgrunn i flere bydeler i Oslo. Studien omfattet flere enn 1 600 pasienter hos 49 fastleger i Groruddalen.

Blant pasienter uten kardiovaskulær sykdom var det noen pasienter som burde fått farmakologisk forebyggende behandling, men som ikke fikk det. Dette gjaldt 1,5 % av dem med for høyt HbA1c-nivå, 4,8 % av dem med forhøyet systolisk blodtrykk og 12,7 % av dem med lipidverdier over terapeutisk grense. Blant pasientene som fikk blodsukkersenkende behandling, var det 34 % som ikke nådde behandlingsmålet på HbA1c ≤ 7,5 %: 26 % blant etnisk norske, 38 % blant dem med sørasiatisk bakgrunn og 29 % blant dem fra andre regioner. Av dem som fikk blodtrykksbehandling, var det 38 % som ikke nådde behandlingsmålet (systolisk blodtrykk ≤ 140 mm Hg): 42 % hos etnisk norske, 22 % hos sørasiater og 25 % hos andre grupper. Behandlingsmålet for dyslipidemi (totalkolesterol/HDL-kolesterol < 4) ble oppnådd hos 62 %.

Av 380 pasienter med kjent hjerte- og karsykdom fikk de fleste sekundær farmakologisk profylaktisk behandling. Rundt 65 % av dem som fikk behandling, nådde behandlingsmålene.

Studien viser at fastleger i Groruddalen i stor grad følger nasjonale anbefalinger for oppstart av farmakologisk forebyggende behandling av hjerte- og karsykdom hos pasienter med type 2-diabetes. Lipidsenkende behandling ble brukt for lite. Måloppnåelse for blodsukkersenkende behandling hos pasienter med minoritetsbakgrunn og for blodtrykksbehandling hos etnisk norske kan bli bedre.

Anbefalte artikler