Hvor er pasientenes stemme?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I kronikken i Tidsskriftet nr. 15/2013 om fallgruver for helsetjenesten viser Steinar Krokstad frem en imponerende rekke med kilder (1). Jeg savner imidlertid uttalelser fra pasienter i helsevesenet. Jeg savner også en vurdering av «forretningsmodellen» som får helseforetakene til å fokusere på kroner i stedet for å hjelpe pasienter innenfor alle pasientgrupper til å bli helt friske – spesielt de som er sterkt hjelpetrengende og ikke får hjelp. Krokstad kategoriserer bort psykiatrien i landets største helseforetak, som bygges ned. Jeg har selv skrevet en bloggpost om verdier i kommunikasjon og tjenestetilbud (2). Mangelen på pasientperspektivet gjør at artikkelen er mangelfull. Den bærer preg av at forfatteren ikke selv har måttet be om hjelp i denne sektoren, eller muligens er han bare blitt behandlet for lettere somatisk sykdom. Sosiale medier flyter over av ulike brev til toppledelsen i helseforetakene. Pasienter dør i korridoren. Denne artikkelen trenger en realitetssjekk for å bli troverdig.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 11.6.2013. http://tidsskriftet.no/article/3045624/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media