Kort og godt om selvmord og selvmordsforebygging

Fredrik A. Walby Om forfatteren

Goldney, Robert D.

Suicide prevention

2. utg. 102 s, tab. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-967758-0

Denne pocketboken inngår i serien Oxford Psychiatry Library, og forfatteren er en internasjonalt anerkjent professor i psykiatri. På 100 sider, dog med liten skrift, presenterer Goldney temaet bredt, men med hovedvekt på de mest sentrale kliniske aspektene.

Hovedpunkter i hvert kapittel summeres opp i egne nyttige bokser, og i tillegg finnes et fåtall illustrasjoner. Goldney gjennomgår ulike definisjoner av suicidal atferd, forekomst, sentrale risikofaktorer og de viktigste etablerte medikamentelle og ikke-medikamentelle intervensjonene. Vurdering av selvmordsfare er viet et eget kapittel. I tillegg omtales både historiske aspekter, vanlige reaksjoner hos etterlatte og sorgprosessen etter suicid, i tillegg til ulike forebyggingsstrategier på samfunnsnivå. Det er også blitt plass til noen kasuistikker og et eget avsnitt med «ofte stilte spørsmål».

Boken er en meget god innføring i et omfattende og komplisert fagfelt. Innholdet må sies å befinne seg trygt innenfor en oppdatert internasjonal referanseramme. Den vil være velegnet for både den interesserte allmennlege, leger i spesialisering i psykiatri og spesialister. Det samme vil gjelde for psykologer. I tillegg til å være bred og dekkende er det en styrke at boken integrerer oppdatert suicidologisk forskning med nødvendig klinisk psykiatrisk kompetanse. Ikke minst er det godt gjort å få alt dette inn i et så begrenset format. I og med at dette er en revidert utgave, burde enkelte nyere referanser vært inkludert. Det finnes mange store internasjonale standardverk på området. Denne boken formidler mye av det samme, uten å kreve så mye tid av leseren, og anbefales derfor varmt.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler