Kort og godt om selvmord og selvmordsforebygging

Fredrik A. Walby Om forfatteren
Artikkel

Goldney, Robert D.

Suicide prevention

2. utg. 102 s, tab. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-967758-0

Denne pocketboken inngår i serien Oxford Psychiatry Library, og forfatteren er en internasjonalt anerkjent professor i psykiatri. På 100 sider, dog med liten skrift, presenterer Goldney temaet bredt, men med hovedvekt på de mest sentrale kliniske aspektene.

Hovedpunkter i hvert kapittel summeres opp i egne nyttige bokser, og i tillegg finnes et fåtall illustrasjoner. Goldney gjennomgår ulike definisjoner av suicidal atferd, forekomst, sentrale risikofaktorer og de viktigste etablerte medikamentelle og ikke-medikamentelle intervensjonene. Vurdering av selvmordsfare er viet et eget kapittel. I tillegg omtales både historiske aspekter, vanlige reaksjoner hos etterlatte og sorgprosessen etter suicid, i tillegg til ulike forebyggingsstrategier på samfunnsnivå. Det er også blitt plass til noen kasuistikker og et eget avsnitt med «ofte stilte spørsmål».

Boken er en meget god innføring i et omfattende og komplisert fagfelt. Innholdet må sies å befinne seg trygt innenfor en oppdatert internasjonal referanseramme. Den vil være velegnet for både den interesserte allmennlege, leger i spesialisering i psykiatri og spesialister. Det samme vil gjelde for psykologer. I tillegg til å være bred og dekkende er det en styrke at boken integrerer oppdatert suicidologisk forskning med nødvendig klinisk psykiatrisk kompetanse. Ikke minst er det godt gjort å få alt dette inn i et så begrenset format. I og med at dette er en revidert utgave, burde enkelte nyere referanser vært inkludert. Det finnes mange store internasjonale standardverk på området. Denne boken formidler mye av det samme, uten å kreve så mye tid av leseren, og anbefales derfor varmt.

Anbefalte artikler