Årets TV-aksjon går til arbeidet med demens

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet personer som utvikler demens vil øke dramatisk i årene som kommer. Innsamlingsaksjonen 20. oktober går derfor til arbeidet som kreves for å møte de store utfordringene dette vil innebære.

  Aktiv med demens. Bildet viser gågruppen på Hamar. Foto Paal Audestad
  Aktiv med demens. Bildet viser gågruppen på Hamar. Foto Paal Audestad

  Demens rammer ikke kun de som utvikler sykdommen. Ofte påvirkes også livene til de pårørende sterkt. I dag får 10 000 mennesker sykdommen årlig. Det er med dette bakteppet at NRKs tv-aksjon 2013, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, går til arbeidet med demens.

  Betydningsfulle tiltak

  Betydningsfulle tiltak

  Nasjonalforeningen for folkehelsen oppgir at pengene som samles inn under tv-aksjonen skal brukes til en rekke tiltak. For det første ønsker man å rekruttere og utdanne flere til å bli «aktivitetsvenner». Ordningen med aktivitetsvenner er et tilbud som skal avlaste pårørende og samtidig jobbe direkte med demenssyke for å gi dem en mer innholdsrik og meningsfylt hverdag.

  En av de viktigste ressursene for demenssyke og deres pårørende er kunnskap. Det andre tiltaket er derfor å øke kunnskapen om demens. Økt kunnskap kan føre til at syke og pårørende møtes av samfunnet med respekt og forståelse. Målet er å bli av med de mange mytene om demens og å bryte ned tabuet. Et element i dette arbeidet blir å kunne legge til rette for kontakt mellom mennesker som er, eller har vært i samme situasjon. TV-aksjonen vil i tillegg spre kunnskapen om demens til de mange tusen hjem.

  I dag finnes det ingen vaksine eller medisiner mot demens. Forskning er derfor helt sentralt i arbeidet med å forstå og motvirke demenssykdommer. Pengene fra innsamlingsaksjonen skal gå til å etablere forskningsprogram som kan bidra til å forebygge, samt utvikle kurerende behandlinger. Å oppdage måter sykdommen kan utsettes på kan være med på å redusere antallet personer som får demens, dette fordi det i størst grad er mennesker i høy alder som utvikler sykdommen.

  Demens på dagsordenen

  Demens på dagsordenen

  En som har nær kjennskap til personer med demens er sykehjemsoverlege og Phd-stipendiat Pernille Bruusgaard. At årets TV-aksjon går til arbeidet med demens synes hun er et viktig skritt i synliggjøringen av sykdommen.

  – Det er viktig å få frem at demens er en alvorlig og uhelbredelig sykdom. I Sverige har demens gått forbi hjerte- og karsykdom og er i dag den hyppigste dødsårsaken.

  Bruusgaard forteller at medisinene man har mot demens i dag kun bremser sykdommen for en periode, men at det forskes på hvordan pasienter kan få et tryggere og bedre liv. Blant annet ved hjelp av nye tekniske hjelpemidler.

  – En av de største utfordringene er at demens er en sykdom med lav status. Demens er en samlebetegnelse for mange sykdommer. Med mer penger og flere folk med ønske om å forske på demens, kan vi kanskje i fremtiden forebygge eller helbrede noen av disse sykdommene!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media