Kongens fortjenstmedalje til Finn Georg Birkeland

Gunn Marit Seberg Om forfatteren

Finn Georg Birkeland. Foto Dag Brekke

Finn Georg Birkeland (f. 1943), kommuneoverlege i Søgne kommune, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste i kommunen samt et betydelig arbeid ved Solgården behandlingssenter i Spania.

Birkeland tok medisinsk embetseksamen i Erlangen i Tyskland i 1969 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 1984 og i allmennmedisin i 1985.

Han var distriktslege i Giske før han etter to år som assisterende fylkeslege i Vest-Agder ble distriktslege i Søgne legedistrikt i 1978. Fra 1984 ble han kommunelege I og senere kommuneoverlege. Frem til 2010 var han leder av helseenheten i Søgne kommune. I 35 år har han tjent kommunen og vist at «Søgne får det til» med legetjenester, forebyggende helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester. Han har vært en drivkraft for å få bygd helsehus med legesenter, helsestasjon, pleie- og omsorgsboliger, arbeidskirke og menighetshus.

Birkeland har vært leder av Vest-Agder legeforening, medlem av bl.a. styret for Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger og har vært involvert i utviklingen av Villa Sana ved Modum Bad. Han startet det som nå er kollegabaserte støttegrupper for leger og som er etablert i alle fylker.

Han har vært medlem i styret for Solgården helse- og feriesenter i Spania, leder av senterets helseutvalg og byggekomité og de senere årene styrets formann. I denne perioden har Solgården gjennomgått en betydelig utvidelse og opprusting.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler