Kongens fortjenstmedalje til Finn Georg Birkeland

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Finn Georg Birkeland. Foto Dag Brekke

Finn Georg Birkeland (f. 1943), kommuneoverlege i Søgne kommune, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste i kommunen samt et betydelig arbeid ved Solgården behandlingssenter i Spania.

Birkeland tok medisinsk embetseksamen i Erlangen i Tyskland i 1969 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 1984 og i allmennmedisin i 1985.

Han var distriktslege i Giske før han etter to år som assisterende fylkeslege i Vest-Agder ble distriktslege i Søgne legedistrikt i 1978. Fra 1984 ble han kommunelege I og senere kommuneoverlege. Frem til 2010 var han leder av helseenheten i Søgne kommune. I 35 år har han tjent kommunen og vist at «Søgne får det til» med legetjenester, forebyggende helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester. Han har vært en drivkraft for å få bygd helsehus med legesenter, helsestasjon, pleie- og omsorgsboliger, arbeidskirke og menighetshus.

Birkeland har vært leder av Vest-Agder legeforening, medlem av bl.a. styret for Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger og har vært involvert i utviklingen av Villa Sana ved Modum Bad. Han startet det som nå er kollegabaserte støttegrupper for leger og som er etablert i alle fylker.

Han har vært medlem i styret for Solgården helse- og feriesenter i Spania, leder av senterets helseutvalg og byggekomité og de senere årene styrets formann. I denne perioden har Solgården gjennomgått en betydelig utvidelse og opprusting.

Anbefalte artikler