God innføring, men ikke helt «at a glance»

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dark, Graham G.

  Oncology at a glance

  123 s, tab, ill. Chichester: Wiley Blackwell, 2013. Pris GBP 25

  ISBN 978-11-183-6969-2

  At a glance-serien henvender seg først og fremst til medisinstudenter. Hvert kapittel kombinerer en side med tegninger og diagrammer vendt mot en side med tekst, slik at et raskt overblikk ved senere repetisjon burde kunne gi en oppfriskning av stoffet. Oncology at a glance er en svært god introduksjonsbok til generelle onkologiske temaer, en helt grei bok til spesifikke onkologiske sykdommer, men møter ikke helt forventningen om å gi rask repetisjon ved et kort overblikk.

  Språket er kort og konsist, og grunnleggende begreper forklares ofte underveis. En stor del av medisinstudiet handler om å sette seg inn i en ny verden av nomenklatur og forkortelser. I den generelle delen forklares tumornavngiving fint, og det er vedlagt liste over forkortelser og en ordliste, men disse kunne med fordel vært noe mer utfyllende. Videre er det flere konsepter som forblir uforklarte, og hvor fotnoter kunne blitt brukt, slik at man slapp å slå opp i andre kilder – for det er vel derfor man kjøpte en egen bok om kreft i utgangspunktet?

  Det er oversikter over kreft blant annet etter miljøfaktorer, assosiasjon til arvelige syndromer, lokal symptomatologi og hormonelle risikofaktorer. Kapitlet om kommunikasjon er hjelpsomt, med gode tips til hvordan å gi dårlige nyheter. Andre plansjer omtaler øyeblikkelig hjelp-situasjoner, metastaseutredning, kreft med ukjent utgangspunkt, patologiske mekanismer bak kreftsykdom og prinsippene bak kjemoterapi og stråling. Det skrives om multidisiplinære møter, kvalmehåndtering og smertebehandling. Hvis de nye studentene leser første del grundig, vil de være godt forberedt til å møte kreftsykdom i undervisningen.

  I de organspesifikke kapitlene er det derimot et par punkter som kan forbedres. Der bøkene om medisin og kirurgi i samme serie er godt illustrert og veldig informative, mangler denne boken skikkelige tegninger og bilder. I stedet er det brukt rotete diagrammer. Jeg savner bilder av organene og tegninger som eksemplifiserer stadieinndeling.

  Variasjonen i screeningprogrammer mellom Norge og Storbritannia kan lett suppleres ved et kjapt søk på nettet. En oversikt over forekomst og dødelighet etter type kreft mangler. Forfatteren er lite konsekvent med bruk av uthevet skrift for å lage integrerte oppsummeringer av f.eks. behandlingsalternativer. Dette er leit og tvinger frem markeringstusjen. Karcinomatose er ikke gjort rede for, ei heller trofoblastsvulster og kreft i vulva og penis. Ellers er det meste dekket. Utredning av kul i brystet og kul i halsen kunne også vært mer elegant fremstilt – ord som trippel- og kvadruppeldiagnostikk blir ikke nevnt.

  Den første generelle delen er meget god. Mangelen på illustrasjon i den organspesifikke delen er en stor svakhet. Jeg vil allikevel anbefale den som en rask introduksjon til et omfattende emne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media