I jakten på bevisstheten

Kristoffer Tunheim Om forfatteren
Artikkel

Hofmann, Albert

LSD

My problem child – Insights/outlooks. 248 s, ill. Oxford: Beckley Foundation Press & Oxford University Press, 2013. Pris GBP 25

ISBN 978-0-19-963941-0

Fra Albert Hofmann først klarte å syntetisere LSD i Sveits i 1938 til midten av 1970-årene ble det publisert omkring 10 000 vitenskapelige artikler om LSD. I 1947 kom den første studien på LSD i psykoterapi, Lysergsäure-dietylamid, ein Phantastikum aus der Mutterkorngruppe, publisert i et sveitsisk tidsskrift for nevrologi og psykiatri. Etter denne studien ble LSD brukt som supplement i terapi av psykoterapeuter over hele verden. Lite visste man den gang om hvilket rabalder som skulle følge.

For parallelt med oppdagelsen av LSD så man oppvåkningen av en antietablissement-kultur i store deler av den vestlige verden. LSD ble en sentral ingrediens i den såkalte hippiebevegelsen. Anerkjente musikkartister, forfattere, kunstnere og universitetsprofessorer kastet seg inn i kampen for bevegelsen. Mot slutten av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene ble stoffet ulovlig i Vesten, noe som førte til en plutselig stopp for forskningen på stoffet.

Da den sveitsiske legen Peter Gasser fikk klarsignal fra en etisk komité i Sveits til å benytte LSD i sin psykoterapi og forskning i 2007, var det over 35 år siden forrige gang dette ble innvilget. Man har også sett liknende forskning i USA på andre hallusinogener, og mye tyder på at hallusinogenets rolle i medisinen går en ny epoke i møte. LSD, problembarnet, har derfor en annen posisjon i dag enn det det hadde i slutten av 1970- og -80-årene, da Hofmanns bøker ble skrevet.

LSD – My problem child ble første gang utgitt på forlaget McGraw Hill i 1979, og forfatteren ser således LSDs tripp i 1950- og 60-årene i retrospektiv. Hofmann forteller om den kjemiske bakgrunnen for funnet av alkaloidet LSD i soppen meldrøye, sine tanker bak bruk av stoffet, sin søken etter andre hallusinogener, sine møter med andre engasjerte og de lyse og mørke konsekvensene av LSDs tilblivelse.

Bak denne utgivelsen står The Beckley Foundation, som kjemper for en helseorientert, kostnadseffektiv og skadereduserende narkotikapolitikk. De mener dette er et viktig ledd i utforskningen av de ulike lagene av vår bevissthet. Utgivelsen er redigert av stiftelsens direktør og grunnlegger Amanda Feilding, som også har skrevet forordet.

Da Peter Gasser fikk klarsignal for sin LSD-studie, og planleggingen av nyutgivelsen av hans biografi begynte, var Hofmann 101 år gammel. Han rakk altså å se hvordan holdningene til hans oppdagelse igjen er i endring. Året etter, i 2008, døde Hofmann. Helt til sin død holdt han fast ved at egenskapene til LSD bør utnyttes i psykoterapi.

Anbefalte artikler