LSD gir ikke psykiske problemer

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Brukere av psykedelika har ikke dårligere psykisk helse enn andre.

Illustrasjonsfoto Thinkstock

Forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har analysert data fra en amerikansk befolkningsstudie der et representativt utvalg av den voksne befolkningen ble bedt om å svare på spørsmål rundt eget rusforbruk og psykisk helse (1). Blant de om lag 130 000 som svarte, hadde nesten 22 000, dvs. over 13 %, prøvd LSD, psilocybin, meskalin eller peyote i løpet av livet. Blant disse var det en overvekt av unge, ugifte menn av hvit eller blandet herkomst med høyere utdanning og god økonomi.

Det var ingen sammenheng mellom bruk av psykedelika og opplevd alvorlig psykisk stress, mottatt eller følt behov for psykisk helsehjelp og symptomer på psykiatrisk sykdom i løpet av det siste året. Enkelte brukere av psykedelika hadde signifikant bedre mental helse enn andre, og bruk av LSD det siste året var assosiert med færre tilfeller av opplevd uttalt psykisk stress.

– Denne typen befolkningsstudier må tolkes med forsiktighet, sier Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. – Blant annet kan man ikke bruke disse resultatene til å si noe om årsaksforhold. Det er ikke tilfeldig hvem som prøver psykedelika, og kanskje er det slik at nettopp disse personene har en bedre mental helse i utgangspunktet. Studien viser riktignok, i likhet med tidligere studier, at vi nok overdriver faren ved bruk av psykedelika generelt, og LSD spesielt, i alle fall hvis vi skal dømme ut ifra narkotikalovgivningen. Det er likevel et langt skritt herfra til å si at psykedelika er sunt og noe vi bør ta for å få et lykkeligere liv. Det har vi foreløpig ingen holdepunkter for, konkluderer Bramness.

Anbefalte artikler