m2013/23★24
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Fra bloggen
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Medisin og kunst
Medisinsk historie
Personlige opplevelser
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media