Svein Friis utnevnt til ridder av 1. klasse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svein Friis (f. 1945), avdelingsoverlege ved Klinikk for forskning og undervisning ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, er tildelt ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen forskning og undervisning i psykiatrifaget. Dekorasjonen ble overrakt ved et arrangement på Oslo universitetssykehus, Ullevål torsdag 31. oktober 2013.

  Friis tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969, ble godkjent spesialist i psykiatri i 1976 og tok doktorgraden i 1984.

  Forslagsstillernes begrunnelse til kongen lyder som følger: – Friis har vært en sentral person i å utvikle dette fagområdet nasjonalt, både kvantitativt og kvalitativt gjennom snart 40 år. Som en konsekvens av dette leverer nå norske fagmiljøer vitenskapelige arbeider på høyt nivå og med internasjonal profil.

  – Han har kombinert rollene som forsker, underviser og kliniker på en usedvanlig god måte, alltid med den målsetning at forskning og undervisning skulle komme pasientene til gode.

  – Han har hatt en meget viktig rolle som miljøbygger og har prioritert å bygge opp neste generasjons forskere som har fått rom og mulighet til å utvikle egen spisskompetanse.

  – Han har hatt sentrale verv ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og i offentlige etater som han har skjøttet med stor faglig tyngde og betydelig arbeidsinnsats.

  – Sammenfattende hviler forslaget på tre forhold: Friis’ vilje og uttalte evne til å drive banebrytende oppbygging av et forskningsmiljø innen et fagområde der dette behovet var særlig stort, hans omfattende og dedikerte undervisningsarbeid på alle nivåer innen fagfeltet og hans egen omfattende og allsidige vitenskapelige produksjon. På disse områdene har Friis utvist en interesse og aktivitet som har vært meget fortjenestfull og vesentlig mer omfattende enn det som er vanlig. Svein Friis har vært en sentral nasjonal kulturbærer i norsk psykiatri i snart 40 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media