Velskrevet og grundig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fosse, Erik

  Med livet i hendene

  Stemmer fra krigssonen. 430 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2013. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-05-40696-4

  Mange kjenner Erik Fosse fra hans arbeid på Gaza-stripen i 2009, da han sammen med Mads Gilbert ble alles vitner til den forferdelige situasjonen under Israels angrep på Gaza. Dette arbeidet ble senere gjengitt i Øyne i Gaza (Gyldendal, 2009).

  I denne boken går Fosse lenger tilbake i tid og gir oss en grundig skildring av hans over 30 år lange virke som lege og solidaritetsarbeider i Midtøsten og Afghanistan. I tillegg gir han leserne en god historisk oversikt av Palestina-konflikten. Fosse var en av grunnleggerne av organisasjonen Norwac, en organisasjon vi blir godt kjent med gjennom boken.

  Boken er inndelt i fem deler og skrider kronologisk frem. Hver del består av 4 – 9 kapitler, og alle delene begynner med en kort innledning. I innledningene beskriver Fosse de større politiske strømningene og hendelsene i Palestina-konflikten. Vi får også følge livene til en palestinsk familie, som Fosse er blitt godt kjent med. Konflikten i Palestina gis således et menneskelig ansikt. Kapitlene skildrer så Fosses arbeid som lege og humanitærarbeider. Det er rikt med detaljer, og man blir kjent med både pasienter, lokale medarbeidere, palestinske ledere og afghanske geriljakrigere. Noe av detaljrikdommen kan skyldes at Fosse i skrivingen har brukt dagboknotater fra oppholdene i feltet. Boken er illustrert med bilder Fosse i stor grad har tatt selv, i tillegg til gode og enkle kart av Line Monrad-Hansen. Det kunne godt vært flere bilder, da det gir visuelle inntrykk som forsterker teksten. Det er rikelig med referanser, og språket flyter godt. Stikkordregisteret er dekkende nok.

  Målgruppen er stor, da de medisinske beskrivelsene er enkle, og bruken av medisinsk og kirurgisk terminologi beskjeden. Dette er en bok som kan nå mange. Det forutsettes ikke spesiell bakgrunnskunnskap om verken medisin eller de geografiske områdene som beskrives. Boken kan derfor anbefales på det sterkeste, både til helsearbeidere og legfolk.

  Midt i en bokanmeldelse er det vanskelig ikke å la seg imponere over det arbeidet Fosse har gjort for befolkningen i Midtøsten. Han har engasjert seg ikke bare for enkeltskjebner som er ofre for krigshandlinger, men også for å endre samfunnsstrukturene som tillater overgrepene. Forhåpentligvis kan boken inspirere andre norske helsearbeidere til å heve blikket, stikke passet i lommen og sette ut for å hjelpe dem som lider mest.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media