LIS i psykiatri? Les denne!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Usher, Sarah Fels

  Introduction to psychodynamic psychotherapy technique

  2. utg. 126 s. Hove: Routledge, 2013. Pris GBP 23

  ISBN 978-0-415-64209-5

  Denne boken er velegnet for alle leger i spesialisering i psykiatri og psykiatere som trenger en kortfattet og god innføring i psykodynamisk terapi. Psykoterapiveiledning er en obligatorisk del av spesialistutdanningen, og gode, konsise bøker om dette har frem til denne utgivelsen vært mangelvare. Sammen med Gabbards Long-term psychodynamic psychotherapy (1), anmeldt i Tidsskriftet i 2005 (2), utgjør den basislitteratur for så vel veileder som kandidat.

  Her er åtte oversiktlige kapitler, med praktisk og lettfattelig tilnærming. Det første omhandler de viktigste begrepene, som overføring, motoverføring, allianse, psykisk forsvar m.m. og gir definisjoner og korte forklaringer uten å bli overfladisk. De påfølgende kapitlene dreier seg om hvordan velge ut og vurdere pasienter for terapi, for deretter å følge terapiprosessen fra begynnelse til avslutning. Her er også kliniske eksempler; greie illustrasjoner på hva man kan møte som terapeut. Ikke minst berøres viktige temaer som hvordan forholde seg til rammer, viktigheten av å begynne og avslutte timene til avtalt tid, hvordan formulere tolkninger og tåle pauser. For den ferske terapeuten er det heller ikke lett å forholde seg til det å støte på en pasient utenfor terapirommet, eller vite hvordan man opptrer om en pasient vil gi en gave – disse tilsynelatende hverdagslige problemstillingene som lett kan oppstå uten at man er forberedt.

  Det siste kapitlet er noe så sjeldent som et blikk på veiledningen fra den uerfarne terapeutens synsvinkel, og belyser både den utrygge situasjonen de fleste kandidater opplever, og den mer eller mindre komfortable posisjonen veilederen står i.

  Forfatteren er psykoanalytiker i Toronto. Hun uttrykker seg klart og forståelig uten å bombardere leseren med kompliserte teoretiske utlegninger. Både teksten og referanselisten viser med respekt og ydmykhet tilknytning til mange sentrale forfattere. Derfor er denne lille boken stor – og velegnet for så vel veiledere som veiledningskandidater.

  I en kort epilog sier Usher at hun håper å bidra til en vellykket start som psykodynamisk terapeut; et yrke – så vel vitenskapelig som gåtefullt, og som stiller store krav til sine utøvere. Hun hevder at dette arbeidet utfordrer terapeutens intellekt, følelser og livsfilosofi mer enn noen annen profesjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media