DEGUM-æresmedlemskap til Svein Ødegaard

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Svein Ødegaard. Foto: Mari Elise Tafjord, Hot Topics

Svein Ødegaard (f. 1945), professor emeritus, har mottatt æresmedlemskap i den tyske ultralydforeningen Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM). Æresmedlemskapet fikk han på Euroson-konferansen/ Dreiländertreff i Stuttgart i oktober 2013.

Det er ikke mange nordmenn som har mottatt en slik æresbevisning fra DEGUM, noe som viser at Ødegaards iherdige arbeid for bruk av ultralyd i indremedisin og gastroenterologi oppfattes som viktig av det tyske medisinske ultralydmiljøet.

Ødegaard tok medisinsk embetseksamen i Bonn, Tyskland i 1970, ble godkjent spesialist i indremedisin i 1979 og i fordøyelsessykdommer i 1980. I 1988 tok han doktorgraden ved Universitetet i Bergen og ble professor samme sted i 1995.

Under utdanningen fikk Ødegaard interesse for og praktisk erfaring med ultralyddiagnostikk, som i Tyskland i stor grad gjøres av indremedisinere. Han fikk opplæring i ultralyddiagnostikk i Erlangen, under veiledning av bl.a. professor Rettenmeyer og under flere arbeidsopphold i Tyskland.

Svein Ødegaard tok med seg kunnskapen til Norge og etablerte ultralyd som diagnostisk verktøy i gastroenterologi, blant annet endoskopisk ultrasonografi fra tidlig 1980-årene. Fra 2001 ble han grunnlegger og første leder av Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU) ved Medisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Ødegaard har veiledet flere doktorgradskandidater og bl.a. vært leder av Norsk forening for ultralyd-diagnostikk (NFUD). Han har bidratt som styremedlem i den europeiske ultralydforeningen (EFSUMB) og har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter.

Ødegaard mottok i 2012 Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for klinisk og akademisk bruk av ultralyd i medisinsk diagnostikk. Ved årets Euroson-konferanse i Stuttgart der overrekkelsen fant sted, var han også invitert foredragsholder.

Anbefalte artikler