Etterlatt kateter i hjernen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kvinne i 50-årsalderen ble innlagt grunnet akutt oppståtte parestesier i høyre arm og bein. Ved nevrologisk undersøkelse ble det funnet flekkvis nedsatt sensibilitet i høyre kroppshalvdel. Cerebral MR viste et akutt iskemisk område til venstre i pons ved de ascenderende spinotalamiske baner. Klopidogrel ble lagt til acetylsalisylsyre, som kvinnen brukte fra før. Hun ble raskt symptomfri.

  Tre måneder tidligere hadde kvinnen blitt elektivt behandlet for en middelstor høyresidig oksipital cerebral arteriovenøs malformasjon (AV-malformasjon). Det ble utført endovaskulær embolisering av dype kargrener med påfølgende kirurgisk ekstirpasjon av AV-malformasjonen. Under den endovaskulære prosedyren ble det benyttet «flytende vevslim» Onyx (Covidien, USA), for å okkludere tilførende arterier til AV-malformasjonen. Vevslimet ble injisert via et mikrokateter. Imidlertid ble også mikrokateteret «limt helt fast» og måtte derfor etterlates «en bloc» helt fra høyre arteria cerebri posterior ned gjennom arteria basilaris og høyre arteria vertebralis til punksjonsstedet i høyre lyske. Bildet viser et cerebralt MR-volumopptak der kateteret er visualisert i lilla farge. Pasienten fikk profylaktisk behandling med acetylsalisylsyre.

  Pons forsynes arterielt via små penetrerende grener fra a. basilaris. Ponsinfarktet antas hos denne pasienten å være forårsaket av mekanisk kateterokklusjon av et arterieostium, eventuelt av en liten trombe dannet på kateteroverflaten. Det er en sjelden, men kjent komplikasjon å måtte gjensette et mikrokateter under endovaskulær embolisering av AV-malformasjoner (1, 2). Kasuistikken illustrerer hvordan nyere medisinske behandlingsmetoder kan medføre uventede og potensielt alvorlige komplikasjoner.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media