Ufullstendig oppdatering av det autonome nervesystemets «bibel»

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mathias, Cristopher J.

  Bannister, Sir Roger

  Autonomic failure

  A textbook of clinical disorders of the autonomic nervous system. 5. utg. 897 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 225

  ISBN 978-0-19-856634-2

  Dette er femte utgave av det autonome nervesystemets «bibel». Første utgave kom i 1983 med britiske Roger Bannister som forfatter. Den ble umiddelbart et standardverk. Sir Roger Bannister er nå 84 år gammel. I de siste utgavene er Cristopher Mathias, vår tids autonome ekspert ved The National Hospital på Queen Square i London, medredaktør.

  Femte utgave er utvidet. Den inneholder 72 kapitler som favner alt fra basalfag til klinisk arbeid. Hele 112 eksperter på området er medforfattere. Her finner du en omtale av det meste du lurer på vedrørende normale autonome funksjoner, tilstander med autonom svikt og deres utredning og behandling.

  Antallet bidragsytere kan også bli et problem. Fjerde utgave ble gitt ut i 2002, og ikke alle kapitlene synes å ha vært gjennom like omfattende revisjon. Det fremgår ganske tydelig av referanselisten i hvert kapittel. Riktignok finnes det sporadiske referanser fra de siste årene, og flere av de klinisk viktigste kapitlene virker både nyskrevne og oppdaterte. Likevel har mange kapitler få eller ingen referanser etter 2005. Noen av kapitlene synes rett og slett å være utdaterte. I kapitlet Autonomic function and the gastrointestinal tract er for eksempel nyeste referanse fra 1998. Jeg nekter å tro at det ikke har skjedd noe på området de siste 15 årene.

  Formen er heller ikke ensartet. Noen kapitler begynner med nyttige «Key points», og mange slutter med «Conclusions» eller «Summary». Dessverre mangler alt dette i en del kapitler. Også systematikken lider under antallet forfattere og kapitler. Seks hoveddeler skal skille mellom basalforskning, patofysiologi, autonom testing, tilstander med primær autonom svikt, perifere autonome nevropatier og andre tilstander med autonom dysfunksjon. Likevel virker kapittelinndelingen delvis usystematisk. I kapitlet Autonomic surgical anatomy, i delen for basalforskning, omtaler forfatterne kirurgiske tilganger og inngrep. Surgery and the autonomic system er plassert i delen for andre tilstander med autonom dysfunksjon. Her omtales mye av det samme, uten at undertegnede forstår verken plasseringen av kapitlene eller behovet for dublering av stoff. Boken er allerede ganske omfangsrik.

  I baksideteksten står det at boken «is the most comprehensive, authoritative, and indispensable resource available on disorders of the autonomic nervous system». Denne påstanden er sikkert korrekt. Til tross for innvendingene tror jeg den kan være en nyttig oppslagsbok for dem som utreder kompliserte autonome problemer. Likevel er det nok bare de mest interesserte som trenger å ha et eget eksemplar. Dessuten er det åpenbart en ulempe at du ikke kan stole på at du leser en oppdatert tekst. Jeg hadde store forventninger, og jeg må innrømme at jeg er skuffet over at dette viktige verket ikke har fått den oppdateringen det hadde fortjent.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media