Greit om forskningsfortolkning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wisløff, Finn

  Fossum, Sigbjørn

  Forskning viser at…?

  Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater. 359 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 345

  ISBN 978-82-05-42551-4

  «Forskning viser at …», ropes det ofte ut i massemediene. Men hva ligger bak forskningen, og hvordan skal man tolke forskningsresultatene og metodene som har frembrakt dem? Med dette som bakgrunn har Finn Wisløff og Sigbjørn Fossum skrevet en bok om hvordan medisinske forskningsresultater kan – og bør – vurderes.

  I den første delen tar forfatterne for seg hvilken kunnskap som kan trekkes ut fra kliniske og epidemiologiske studier. De går systematisk gjennom påstander om både statinenes og alkoholens beskyttende effekt mot hjerte- og karsykdom, lavkarbodiettenes evne til å gjøre deg friskere og screening for prostatakreft – for å nevne noen temaer. Med disse eksemplene gjennomgår forfatterne de vanligste måtene å designe kliniske studier på, i tillegg til sentrale temaer slik som styrkeberegninger, og bruk av begreper som «number needed to treat/screen» etc.

  I den andre delen diskuterer forfatterne metoder innen basalmedisin, med et særlig utgangspunkt i hvordan man kan tolke genetisk sykdom og genetiske varianter. Mekanismer bak monogene og polygene sykdommer gjennomgås, både i populasjonsstudier og ved bruk av dyremodeller. I tillegg behandles sentrale metoder i genetikken, eksempelvis karyotyping og polymerasekjedereaksjon.

  Målgruppen er primært studenter innen medisin og helsefag, men forfatterne uttrykker i forordet håp om også å nå andre interesserte. Boken er en grei innføring i ulike metoder for den som har lite praktisk erfaring med medisinsk forskning. Med sine i overkant 300 sider blir imidlertid denne innføringen totalt sett ganske lang og tidvis litt ordrik. For en som er utenfor hovedmålgruppen, fungerer den første delen om kliniske studier ganske fint. Den andre delen om basalmedisin er imidlertid litt tyngre å komme seg gjennom. Noe av dette skyldes at teksten er litt oppstykket med innsatser om både molekylærbiologiske metoder og diskusjoner om hvem som fikk – og burde fått – nobelprisen for ulike oppdagelser. Disse skiller seg imidlertid klart fra den øvrige teksten, og man kan velge om man ønsker den ekstra fordypningen.

  Alt i alt gir Wisløff og Fossum en helt grei innføring i hvordan man kan tolke resultater fra ulike medisinske forskningsdesign.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media