Ulik behandling med vitamin K-antagonister

Ann Helen Kristoffersen Om forfatteren

Det er stor variasjon i bruken av warfarin og tilsvarende vitamin K-antagonister i Norge og internasjonalt.

Ann Helen Kristoffersen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

I Norge behandles ca. 94 000 pasienter med vitamin K-antagonisten warfarin for å hindre blodpropp. Kvaliteten på behandlingen kan måles som tid i terapeutisk INR-område, og denne varierer mellom ulike land. I Norge er kvaliteten generelt sett god. Vi ønsket å se om det var samsvar mellom den praktiske håndteringen av slik behandling og publiserte retningslinjer.

I de to første artiklene i min avhandling fikk leger i Norge og 12 andre land (Australia og 11 europeiske land) presentert sykehistorier med spørsmål om hvordan de ville håndtere ulike problemstillinger rundt behandling med vitamin K-antagonister. De ble blant annet spurt om hvor ofte de ville analysere INR-verdier, hvordan de ville dosere medikamentet og hvordan de ville håndtere en høy INR-verdi. Det ble funnet stor variasjon i praksis både hos legene i Norge og i andre land, og også blant leger som brukte standardiserte doseringsskjemaer. Det er fortsatt nødvendig å arbeide for økt standardisering av behandlingen, utvikling av mer praktiske retningslinjer og økt kjennskap til de retningslinjer som finnes.

Blodpropp i svangerskapet og rett etter fødsel er sjelden, men risikoen for dette er 4 – 6 ganger så stor sammenliknet med risikoen hos ikke-gravide kvinner. Det kan være vanskelig å stille diagnosen blodpropp hos gravide. I den tredje artikkelen i avhandlingen fulgte vi friske gravide og ikke-gravide kvinner med analysering av D-dimer. Vi foreslo en modell for hvordan man kan beregne om økningen i D-dimer hos en gravid er som forventet i et normalt svangerskap. Flere studier er nødvendig for å kunne avgjøre om denne metoden er aktuell å bruke i klinisk praksis.

Disputas

Ann Helen Kristoffersen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 27.9. 2013. Tittelen på avhandlingen er Aspects of the use and interpretation of INR and D-dimer in primary and secondary care. Discussed in relation to different phases in laboratory medicine.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler