Helhetlig om nevrotraumatologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hanoa, Rolf

  Nevrotraumatologi

  374 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 549

  ISBN 978-82-450-1008-4

  I denne læreboken har bidragsyterne som mål å belyse traumesykehusets organisering, kritiske behandlingsbeslutninger, dokumentasjon og trygdemedisinske aspekter for pasienter med akutte nevrotraumer.

  Redaktør Rolf Hanoa lener seg i dette arbeidet trygt på medforfattere med omfattende klinisk og akademisk akuttmedisinsk kompetanse. Sammen har de forfattet en innbundet bok som omfatter 20 kapitler fordelt over 374 sider. Kapitlene innledes med enkle ordforklaringer som gjenspeiler ønsket om å rette seg mot en tverrfaglig lesergruppe. Figurene er mange, illustrerende, godt beskrevet, men noe enkle i sin grafiske fremstilling. De mange radiologiske eksemplene utfyller teksten godt. Videre gjør de mange behandlingsprotokollene boken til et praktisk oppslagsverk, men på bekostning av leservennligheten til de av oss som ønsker å lese boken fra perm til perm.

  Ulike kliniske kasuistikker med relevans til teksten er spredd utover. Det myker opp teksten og øker leservennligheten, særlig i kapitler hvor man presenterer mange retningslinjer og forskrifter. Den omfattende ordlisten på 110 sider blir kanskje noe overflødig i dagens digitale hverdag, men hindrer meg ikke i å anbefale boken.

  Forfatterne omtaler kort det juridiske rammeverket og organiseringen av traumeomsorgen i Norge. Temaer som samtykkekompetanse og trygderettigheter dekkes ut i fra et praktisk perspektiv. Boken er ikke en lærebok i praktisk nevrokirurgi, nevroanestesi eller nevrointensivmedisin. De psykiske etterreaksjonene etter alvorlig nevrotraume er heller ikke omtalt.

  Målsettingen er å bidra til å bedre samhandlingen som kreves i omsorgen av pasienter med alvorlige nevrotraumer. Hanoa og medforfattere lykkes med det. For sykehus med mindre traumepasientvolum kan beskrivelsen av praktisk nevrotraumatologi ved Oslo universitetssykehus, Ullevål være en inspirasjon til lokale systemforandringer. Boken egner seg for både medisinstudenter og alt helsepersonell som yter omsorg til pasienter med nevrotraumer, både på et klinisk, men også organisatorisk nivå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media