Hvordan takler ungdom at mor eller far får kreft?

Elisabeth Jeppesen Om forfatteren

Tenåringer der en av foreldrene får kreft, rapporterer ikke mer psykososiale problemer enn andre tenåringer.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

I Norge opplever om lag 3 500 barn under 18 år hvert år at mor eller far får kreft (1). Tidligere studier har vist høy forekomst av psykososiale problemer hos tenåringer som opplever kreft hos en av foreldrene (2).

I en norsk kasus-kontroll-studie (3) som nylig ble publisert i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology, har vi brukt populasjonsbaserte data fra tverrsnittsundersøkelsen Ung-HUNT i Nord-Trøndelag. Blant nesten 9 000 tenåringer hadde 143 tenåringer en mor eller far med kreft. Disse tenåringene ble sammenliknet med 429 kontrollpersoner paret for kjønn, alder og bostedskommune.

Vi fant ingen signifikante forskjeller i psykososiale problemer hos tenåringer med foreldre som hadde kreft sammenliknet med dem som hadde foreldre uten kreft (OR 0,98; 95 % KI 0,66 – 1,46, p = 0,92). Blant tenåringer der en av foreldrene hadde kreft var lav selvfølelse og høyt angstnivå vanligere blant jenter enn blant gutter. Disse kjønnsforskjellene ble også funnet blant tenåringene uten foreldre med kreft.

Vår studie tyder på at kreft hos foreldre ikke er en selvstendig risikofaktor for psykososiale problemer hos tenåringer. Tenåringer med kreftsyke foreldre bør likevel vurderes med tanke på psykososiale problemer som kan trenge ekstra oppfølging.

1

Syse A, Aas GB, Loge JH. Children and young adults with parents with cancer: a population-based study. Clin Epidemiol 2012; 4: 41 – 52. [PubMed] [CrossRef]

2

Krattenmacher T, Kühne F, Ernst J et al. Parental cancer: factors associated with children’s psychosocial adjustment–a systematic review. J Psychosom Res 2012; 72: 344 – 56. [PubMed] [CrossRef]

3

Jeppesen E, Bjelland I, Fosså SD et al. Psychosocial problems of teenagers who have a parent with cancer: A population-based case-control study (Young-HUNT study). J Clin Oncol 2013; e-publisert 7.10.2013.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler