LES MER ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Motstanden mot «byråkratiske hindringer for medisinsk forskning» er del av en propaganda som primært har til hensikt å fremme salg av legemidler

  Hva skjedde med Dan Markingson?

  Manustitler og studieplaner

  Manustitler og studieplaner

  Kvaliteten på et manuskripts tittel reflekterer ofte kvaliteten på manuset. Dette viser en studie om vitenskapelige manuskripter innsendt for publisering i Tidsskriftet.

  Medisinstudentene i Oslo og Bergen følger ulike studieplaner. Noen år etter endt utdanning er det ikke mulig å påvise forskjeller i måten de søker faglig oppdatering på.

  Dårlig tittel – dårlig manus?

  Oslo96-reformen og faglig oppdateringspraksis

  Rettsmedisin anno 1910

  Rettsmedisin anno 1910

  For 100 år siden var manglende tilgang til prevensjon et stort problem. Fødsel i lønndom og drap av nyfødte var ikke uvanlig. En femdel av alle rettsmedisinske sakkyndighetserklæringer i årene 1910 – 12 dreide seg om spedbarn og svangre kvinner, og obduksjoner av barn utgjorde over en tredel av alle rettsmedisinske obduksjoner.

  Uønskede graviditeter er fortsatt et stort kvinnehelseproblem

  Døde spedbarn og ugifte kvinner – fra rettsmedisinske erklæringer 1910 – 12

  «Barnet har levet og aandet» – sakkyndighet ved døde nyfødte 1910 – 12

  Antibiotikas vekst – og fall?

  Antibiotikas vekst – og fall?

  Antibiotika er en av den moderne medisins store suksesser. Utviklingen av kjemiske forbindelser til bruk i behandlingen av infeksjonssykdommer skjøt fart i midten av forrige århundre etter oppdagelsen av penicillin i 1929. De siste tiårene er det blitt utviklet færre nye typer antibiotika, og mikrobene har lært seg å motstå midlene. Hva kan vi lære av historien om antibiotika?

  Apokalypse nå?

  Historien om antibiotika

  Norsk protesehistorie

  Norsk protesehistorie

  Christiansens protese ble utviklet i 1960-årene til bruk i primærbehandlingen av lårhalsbrudd hos eldre. Det viste seg etter hvert at disse protesene ikke var så gode likevel. I Norge ble rundt 6 500 slike proteser satt inn før en stor studie som viste dårlige resultater satte en stopper for bruken av dem. Hva var det som gikk galt?

  Christiansens kunstige hofteledd – kva var det som gjekk gale?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media