Kikkhullskirurgi bør være førstevalg ved leverreseksjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leverreseksjon med kikkhullskirurgi er pasientvennlig, har lav komplikasjonsrate og gir relativt høy overlevelse for kreftpasienter med levermetastaser fra tykktarmskreft.

  Siden 1980-årene er stadig flere pasienter blitt behandlet med leverreseksjon. Dette har gjort det mulig å kurere og forlenge livet til et stort antall pasienter, først og fremst pasienter med metastaser fra tykktarmskreft til leveren.

  De senere år er teknikker for minimalt invasiv leverkirurgi blitt utviklet, nemlig kikkhullskirurgi og ablasjon, dvs. termisk behandling. Høyintensitetsfokusert ultralyd (HIFU) er en ny og lovende ablasjonsteknikk. Ved denne metoden blir ultralydenergi konsentrert i et lite område og temperaturen i denne sonen øker, noe som fører til at cellene dør. Metoden trenger eksperimentell evaluering og validering før klinisk bruk.

  Den første delen av min avhandling er basert på et materiale med over 200 pasienter som på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet i perioden 1998 – 2010 ble operert med kikkhullskirurgi for lidelser i leveren. De viktigste funnene var høy overlevelse og lavt tilbakefall av sykdom. Liggetid etter operasjon og komplikasjonsfrekvens var lavere enn det som er forventet ved tradisjonell, åpen kirurgi. De kosmetiske resultatene var også meget gode.

  I den siste studien i avhandlingen utforsket vi høyintensitetsfokusert ultralyd utført på en grisemodell. Her avslørte vi noen utfordringer ved anvendelse av energi ved fokusert ultralyd. Disse gjaldt både valg av behandlingsregime (energi, behandlingstid, tilgang) og fortolkning av vevsskade.

  Kikkhullskirurgi bør være førstevalgsbehandling ved leverreseksjon ved sentre der man behersker teknikken på et fullgodt nivå. Høyintensitetsfokusert ultralyd er fortsatt bare i eksperimentell bruk her i landet, og de utfordringene vi fant, må løses før metoden kan anvendes på pasienter.

  Disputas

  Airazat M. Kazaryan disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 17.6. 2013. Tittelen på avhandlingen er New minimally invasive techniques in the treatment of patients with lesions in the liver: laparoscopy and extracorporeal high intensity focused ultrasound.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media