FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Martha Rich

En fødsel innebærer forventninger om glede og morslykke. Men fødsel i hemmelighet, fosterdrap og fornedrelse var norske realiteter for bare få generasjoner siden. Ved utgangen av kvinneåret 2013 er det fortsatt slik for mange av verdens mødre. Maria går blant tornekratt.

Anbefalte artikler