P-piller og hypertensjon i Korea

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Langvarig bruk av perorale prevensjonsmidler blant kvinner i Korea er assosiert med høyt blodtrykk.

  Det viser en stor tverrsnittsstudie fra Korea der forholdet mellom bruk av perorale prevensjonsmidler og forekomst av høyt blodtrykk er undersøkt (1). Studien omfattet over 3 300 kvinner i alderen 35 – 55 år. Kvinner som brukte hormonsubstituerende medikamenter eller var gravide ble ekskludert.

  Kvinner som hadde brukt perorale prevensjonsmidler i over to år hadde høyere risiko for hypertensjon (oddsratio 1,96; 95 % KI 1,03 – 3,73) enn kvinner som aldri hadde brukt perorale prevensjonsmidler. Bruk av perorale prevensjonsmidler i over to år var også assosiert med prehypertensjon. Det ble ikke funnet noen signifikant sammenheng mellom hypertensjon og bruk av perorale prevensjonsmidler i under to år.

  – Det er kjent at p-piller medfører en forholdsvis beskjeden blodtrykksstigning, som som regel er reversibel når bruken slutter, sier Britt-Ingjerd Nesheim, professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Oslo universitetssykehus. – Hos noen få er blodtrykksstigningen større og bør føre til at kvinnen slutter med p-pillene. Det er derfor en god rutine å måle blodtrykk hos kvinner som vil begynne med p-piller og å måle blodtrykket igjen når hun kommer til kontroll.

  – I denne studien har man undersøkt kvinner som er 35 – 55 år, altså en aldersgruppe der man i Norge vanligvis anbefaler andre prevensjonsmidler. Det fremgår ikke om kvinnene brukte p-piller da blodtrykket ble målt, eller om det dreier seg om tidligere bruk. I så fall er funnene bekymringsfulle. En effekt av p-piller på blodtrykket som ikke er reversibel og som øker risikoen for hypertensjon, er potensielt alvorlig, sier Nesheim.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media