P-piller og hypertensjon i Korea

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Langvarig bruk av perorale prevensjonsmidler blant kvinner i Korea er assosiert med høyt blodtrykk.

Foto: Sciencephoto/NTB scanpix

Det viser en stor tverrsnittsstudie fra Korea der forholdet mellom bruk av perorale prevensjonsmidler og forekomst av høyt blodtrykk er undersøkt (1). Studien omfattet over 3 300 kvinner i alderen 35 – 55 år. Kvinner som brukte hormonsubstituerende medikamenter eller var gravide ble ekskludert.

Kvinner som hadde brukt perorale prevensjonsmidler i over to år hadde høyere risiko for hypertensjon (oddsratio 1,96; 95 % KI 1,03 – 3,73) enn kvinner som aldri hadde brukt perorale prevensjonsmidler. Bruk av perorale prevensjonsmidler i over to år var også assosiert med prehypertensjon. Det ble ikke funnet noen signifikant sammenheng mellom hypertensjon og bruk av perorale prevensjonsmidler i under to år.

– Det er kjent at p-piller medfører en forholdsvis beskjeden blodtrykksstigning, som som regel er reversibel når bruken slutter, sier Britt-Ingjerd Nesheim, professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Oslo universitetssykehus. – Hos noen få er blodtrykksstigningen større og bør føre til at kvinnen slutter med p-pillene. Det er derfor en god rutine å måle blodtrykk hos kvinner som vil begynne med p-piller og å måle blodtrykket igjen når hun kommer til kontroll.

– I denne studien har man undersøkt kvinner som er 35 – 55 år, altså en aldersgruppe der man i Norge vanligvis anbefaler andre prevensjonsmidler. Det fremgår ikke om kvinnene brukte p-piller da blodtrykket ble målt, eller om det dreier seg om tidligere bruk. I så fall er funnene bekymringsfulle. En effekt av p-piller på blodtrykket som ikke er reversibel og som øker risikoen for hypertensjon, er potensielt alvorlig, sier Nesheim.

Anbefalte artikler