Retter oppmerksomheten mot psykisk helse og rus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Psykisk helse og rus samt fremtidens legearbeidsmarked er blant satsingsområdene Legeforeningen vil ha særlig oppmerksomhet på i kommende toårsperiode.

  Legeforeningen har de senere årene hatt spesiell oppmerksomhet på noen utvalgte satsingsområder, blant annet kvalitet, faste stillinger for leger, IKT og legevakt.

  – Valg av satsingsområder har vært viktig for å prioritere arbeidet og utvikle ny politikk, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

  Sentralstyret har nylig vedtatt satsingsområdene for 2013 – 15. Denne gang har man valgt å skille mellom områder der Legeforeningen allerede har en etablert politikk og områder som må utvikles. I kommende periode skal satsingsområdene være:

  Etablert politikk-kommunikasjonsområder

  • 1.

   Sykehus for fremtiden – Grunnlag for en Nasjonal sykehusplan

  • 2.

   Styrket legetjeneste i kommunene

  • 3.

   Faste stillinger for sykehusleger

  • 4.

   Forebyggende og helsefremmende arbeid

  Utviklingsområder:

  • 5.

   Psykisk helse og rus – bedre hjelp til de sykeste

  • 6.

   Fremtidens legearbeidsmarked

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media