Retter oppmerksomheten mot psykisk helse og rus

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Psykisk helse og rus samt fremtidens legearbeidsmarked er blant satsingsområdene Legeforeningen vil ha særlig oppmerksomhet på i kommende toårsperiode.

Legeforeningen har de senere årene hatt spesiell oppmerksomhet på noen utvalgte satsingsområder, blant annet kvalitet, faste stillinger for leger, IKT og legevakt.

– Valg av satsingsområder har vært viktig for å prioritere arbeidet og utvikle ny politikk, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

Sentralstyret har nylig vedtatt satsingsområdene for 2013 – 15. Denne gang har man valgt å skille mellom områder der Legeforeningen allerede har en etablert politikk og områder som må utvikles. I kommende periode skal satsingsområdene være:

Etablert politikk-kommunikasjonsområder

 • 1.

  Sykehus for fremtiden – Grunnlag for en Nasjonal sykehusplan

 • 2.

  Styrket legetjeneste i kommunene

 • 3.

  Faste stillinger for sykehusleger

 • 4.

  Forebyggende og helsefremmende arbeid

Utviklingsområder:

 • 5.

  Psykisk helse og rus – bedre hjelp til de sykeste

 • 6.

  Fremtidens legearbeidsmarked

Anbefalte artikler