Sannsynlighetsproblemer for spesielt interesserte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gorroochurn, Prakash

  Classic problems of probability

  314 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 41

  ISBN 978-1-118-06325-5

  Sannsynlighet er et begrep vi ofte både uttaler oss om og benytter i dagliglivet, men det er ikke alltid slik at vår intuitive oppfatning av sannsynlighet (om et fenomen vil opptre eller ei), er korrekt. Forestill deg følgende: Du er deltaker i et TV-program og får vite at bak én av tre dører skjuler det seg en sportsbil (1). Bak de to andre står det en geit. Du velger en dør. Så åpner programlederen (som vet hva som er bak hver av dørene) en av de to andre dørene. Der åpenbarer det seg en geit. Så får du spørsmålet om du vil bytte dør eller beholde den du først valgte. Er det lurt å bytte valgt dør, eller spiller det ingen rolle?

  Hvorfor det betaler seg å bytte, er en av de 33 klassiske sannsynlighetsproblemene som forfatteren tar opp. Enkelte av problemene har sitt utspring helt tilbake til 1600-tallet, og forfatteren gir det matematiske svaret på problemene, samtidig som han gjengir deler av den vitenskapelige diskusjonen som eventuelt har vært ført. De fleste problemene er av en slik karakter at de sannsynligvis(!) vil vekke større oppmerksomhet blant innbarkede statistikere og matematikere enn blant leger, og boken er ikke så lett å bruke som grunnlag for småprat med kolleger på neste møte i Legeforeningen.

  Layouten er grei nok, men ikke spesielt spenstig. Den inneholder hundrevis av statistiske formler og sitater, noe som gjør det vanskelig å ha noen formening om trykkfeil. Derimot er det masse interessante bilder av betydningsfulle personer som har satt sitt preg på utviklingen av statistikk og sannsynlighetsberegning. Det er også mange faksimiler av forsidene fra ulike historiske publikasjoner. Disse er vel ment å gi teksten autentisitet, men beslaglegger mye spalteplass. Kanskje kunne de vært tilgjengelige via nettet i stedet? Stikkordregisteret er stort og bibliografioversikten omfattende.

  Min vurdering er at en rekke av de statistiske fenomenene som forfatteren forsøker å belyse, forutsetter signifikant større innsikt og interesse enn hva man kan forvente av en gjennomsnittlig lege. Derfor vil jeg ikke anbefale boken som julegave til familiens lege(r). Som forfatteren selv påpeker i forordet, finnes det mange andre solide lærebøker i statistikk og sannsynlighetsberegning. Skulle man derimot være spesielt interessert i det statistiske grunnlaget for rett valg i Monty Halls problem (1), er kanskje dette en bok verdt investeringen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media