Hvilke barn med influensa blir alvorlig syke?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kronisk lungesykdom og nevrologisk sykdom er to av flere faktorer som er assosiert med alvorlig influensaforløp hos barn.

  I 2009 hadde vi ifølge Verdens helseorganisasjon den første globale influensapandemien på 41 år, der det ble antatt at barn ville ha høyere sykelighet og dødelighet. I en pasient-kontroll-studie med barn med influensaliknende sykdom ved 79 akuttmottak i 12 land under influensapandemien i 2009 hadde 265 barn med påvist H1N1-infeksjon et alvorlig sykdomsforløp, definert som død eller behov for intensivbehandling med assistert ventilasjon eller inotrop støtte (1). Det ble påvist seks faktorer som var assosiert med alvorlig forløp: kronisk lungesykdom, cerebral parese/forsinket utvikling, respiratoriske inndragninger, tegn på dehydrering, oksygenbehov og takykardi. Behandling med oseltamivir påbegynt innen to dager etter sykdomsstart ga lavere dødelighet.

  – Dette er en av få kliniske studier etter H1N1-pandemien som kun omfattet barn. Studien er stor og påviser robuste, uavhengige risikofaktorer for et alvorlig klinisk forløp ved influensa hos barn. Funnene bekrefter våre egne observasjoner fra pandemien i 2009, da vi så at særlig barn med underliggende nevrologisk sykdom var utsatt for alvorlig forløp av influensa, sier overlege Per Kristian Knudsen ved Infeksjonsseksjonen, Barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

  – Selv om funnene ikke er overraskende, gir studien nyttig kunnskap til klinikere for å identifisere risikopasienter ved massetilstrømning til legevakt og akuttmottak i en pandemisituasjon. Studien viser også at tidlig behandling med oseltamivir var assosiert med redusert dødelighet, noe som støtter slik behandling til pasienter med risiko for alvorlig forløp av influensa, sier Knudsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media