Prinsipiell seier i Høyesterett

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege Hansjørg Nachtmann ble straffet for sitt forsøk på å ivareta taushetsplikten. Med bistand fra Legeforeningen ble saken prøvd i alle rettsinstanser.

  Hansjörg Nachtmann vant frem med endelig seier i Høyesterett. Foto: Rune Thorstein
  Hansjörg Nachtmann vant frem med endelig seier i Høyesterett. Foto: Rune Thorstein

  Nå er Nachtmann fullstendig frifunnet av Høyesterett. Retten slo fast at handlingen hans var en rettsmessig handling og innenfor taushetsplikten.

  Den aktuelle hendelsen fant sted på Universitetssykehuset i Nord-Norge i januar 2012. En pasient ankom sykehusets akuttmottak bevisstløs. På seg hadde han en liten pose med narkotika. Sykehuset har ikke lov til å oppbevare dette. I tråd med interne rutiner ble politiet kontaktet for avlevering. Da politiet ankom, etterspurte de pasientens identitet. Nachtmann avviste å svare på dette under henvisning til taushetsplikten. Politibetjenten uttalte da at de ville ta en DNA-test for å få kjennskap til identiteten. Før politiet fikk posen gned Nachtmann den mellom hendene. Slik fjernet han DNA-spor og dermed avidentifiserte han posen.

  Fikk forelegg

  Fikk forelegg

  Politiet gav Nachtmann et forelegg for å ha ødelagt bevis. Legeforeningen rådet ham til ikke å vedta forelegget. Etter foreningens oppfatning hadde Nachtmann handlet korrekt og i tråd med taushetsplikten. Taushetsplikten er ikke kun en plikt til å tie, men til aktivt å forhindre at personlig informasjon helsetjenesten blir betrodd kommer på avveie.

  Da Nachtmann ikke vedtok forelegget ble saken fremmet for retten. Legeforeningen vurderte saken som svært viktig og valgte å gi ham bistand i den rettslige behandlingen. Advokat Lars Duvaland i avdeling for Jus og arbeidsliv var forsvarer i tingretts- og lagmannsrettsbehandlingen.

  Taushetsplikten gjaldt

  Taushetsplikten gjaldt

  Begge underinstanser frifant Nachtmann, men med begrunnelse i at han feilaktig trodde han hadde taushetsplikt. Han oppfylte dermed ikke straffelovens krav til «hensikt». Disse rettsinstansene mente at taushetsplikten ikke gikk så langt som til å foreta en slik handling. Saken ble anket inn for Høyesterett. Høyesterett gav full tilslutning til Legeforeningens argumenter om at taushetsplikten gjaldt i denne situasjonen.

  Vektla pasientens tillit til helsetjenesten

  Vektla pasientens tillit til helsetjenesten

  Legeforeningen mener dommen er et svært viktig bidrag til forståelsen av taushetspliktens rekkevidde. Dette er den første Høyesterettsdommen som sier noe konkret om kravet til aktiv handling for å ivareta taushetsplikten. Det Høyesterett vektlegger tyngst er hensynet til pasientens tillit til helsetjenesten. Ingen skal unnlate å oppsøke helsehjelp av frykt for at opplysninger, om for eksempel straffbare forhold, blir videreformidlet av helsepersonell. Dommen vil få betydning for rolleforståelsen i samarbeid mellom politi og helsetjeneste i tiden som kommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media