()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I våre dager er det vel mindre spillerom for den legelige kreativitet enn det var før – da ble legenes praktiske oppfinnelser titt og ofte viet spalteplass. I Tidsskriftet nr. 23/1935 er det distriktslegen i Hegra som presenterer sin nyvinning (Tidsskr Nor Lægeforen 1935; 55:1295 – 6).

  Dobbeltkanyle til intravenøs injeksjon.

  Dobbeltkanyle til intravenøs injeksjon.

  Av S. Aarrestad, Hegra.

  De fleste kolleger har sikkert en og annen gang hatt den mindre behagelige følelse av usikkerhet med hensyn til hvor kanylespissen befinner sig, når en intravenøs injeksjon skal utføres, eller kommet i skade for å lage et kjedelig infiltrat, f. eks. ved varicebehandling. Den aller minste forskyvning av kanylespissen kan som bekjent lett føre til perforasjon av veneveggen.

  For å unngå dette konstruerte undertegnede for et par år siden den her avbildede dobbeltkanyle, og da den har vist sig særdeles brukbar, efterkommer jeg gjerne anmodningen om å gjøre kollegene opmerksom på den.

  Som det fremgår av tegningen, er den indre kanyle stump og raker i fiksert stilling litt frem foran den skarpe ytre kanyle og desarmerer denne. Før innstikket i venen trekkes den indre kanyle litt tilbake, og når blodet begynner å dryppe skyves den frem og fikserer sig selv. I denne stilling kan kanylen ytterligere skyves inn i venen så langt man ønsker uten den minste fare for perforasjon.

  Kanylen, som er meget enkel å behandle, fabrikeres i 3 gjengse størrelser og fåes hos Andreas Ruuds eftf., Pilestredet, Oslo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media