Doktoravhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Kjersti Mørkrid, ph.d. Gestational diabetes. A study of prevalence and risk factors in a multi-ethnic population. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Ravi Retnakaran, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada, Marit Rokne Bjørgaas, Institutt for kreftforskning og molekulær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Benedicte Alexandra Lie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Anne Karen Jenum, Kåre I. Birkeland og Siri Vangen.

  Eirik Klami Kristianslund, ph.d. Motion analysis of drop jumps and cutting maneuvers – Methodology and implications for ACL injury screening and prevention. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: James A. Ashton-Miller, University of Michigan, USA, Romain Seil, Centre Hospitalier de Luxembourg, Luxembourg, og Inger Holm, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Tron Krosshaug.

  Anne Freuchen, ph.d. The lost years: suicide among children and young adolescents. A psychological autopsy study of suicide victims 15 years and younger 1993 – 2004 in Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Bo Runeson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Stockholm, Sverige, Siv Kvernmo, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, og Astrid Nøklebye Heiberg, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Berit Grøholt og Ellen Kjelsberg.

  Renat Latipov, ph.d. Rotavirus in Central Asia: epidemiology, disease burden, and prerequisites for vaccine introduction. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 8.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Shinjini Bhatnagar, Translational Health Science and Technology Institute, Haryana, India, Koen Van Herck, Department of Public Health, Ghent University, Belgia, og Halvor Rollag, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Elmira Flem, Preben Aavitsland og Per Nafstad.

  Jo Waaler, ph.d. Development of specific tankyrase inhibitors for attenuating canonical Wnt/β-catenin signaling. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 8.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Barbara Stecca, Tumor Cell Biology Unit, Core Research Laboratory – Istituto Toscano Tumori, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze, Italia, Ingvild Mikkola, Avdeling for farmasi, Universitetet i Tromsø, og Iver Arne Langmoen, Nevrokirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Stefan Krauss.

  Arne Didrik Høiseth, ph.d. Myocardial injury and stress during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease – a prospective cohort study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Asger Dirksen, Lungemedicinsk klinik, Gentofte hospital, Hellerup, Danmark, Sigrun Halvorsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Are Martin Holm, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Vidar Søyseth, Torbjørn Omland og Pål H. Brekke.

  Siri Lillegraven, ph.d. Joint damage in rheumatoid arthritis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 12.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Bruno Fautrel, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, Frankrike, Rene Westhovens, KU Leuven, Leuven, Belgia, og Camilla Stoltenberg, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo.

  Veiledere: Espen A. Haavardsholm, Tore K. Kvien, Till Uhlig og Mikkel Østergaard.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Nada Mohamed Suliman, ph.d. Oral mucosal lesions and oral health-related quality of life in persons attending a dermatology clinic in Khartoum, Sudan. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 8.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Jesper Reibel, Københavns Universitet, Danmark, Colman McGrath, University of Hong Kong, Hong Kong, og Sabine Leh, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Anne Christine Johannessen.

  Ingvild Øvstebø Engesæter, ph.d. Hip dysplasia in young adults. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 8.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Bjarne-Møller Madsen, Aarhus universitet, Danmark, Johan Castberg Hellund, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Ingfrid S. Haldorsen, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Karen Rosendahl, Stein Atle Lie og Jonas M. Fevang.

  NTNU

  NTNU

  www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

  Torill Fladvad, ph.d. Pain treatment in patients with advanced cancer disease: the impact of genetic variability. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 5.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Eija Kalso, Helsinki University Central Hospital, Finland, Anne Forus, Helsedirektoratet, og Olav Spigset, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Frank Skorpen, Stein Kaasa og Pål Klepstad.

  Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

  Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Rune Pedersen, ph.d. Clinical nursing terminology as information infrastructure. A socio-technical approach towards process oriented systems. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Jesper Simonsen, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde, Danmark, Helena Karasti, Academy of Finland Research Fellow at the University of Oulu, Finland /Luleå University of Technology, Luleå, Sverige, og Alexander Horsch, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Tromsø.

  Veiledere: Gunnar Ellingsen og Rolf Wynn.

  Anne Helen Hansen, ph.d. A population-based study of health care utilisation according to care level, socio-economic group, and continuity of primary care. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 1.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Universitetet i Oslo, Guri Rørtveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Ragnar Hotvedt, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Olav Helge Førde og Peder Andreas Halvorsen.

  Signe Hjelen Stige, ph.d. Stabilization groups for heterogeneous samples of trauma clients. Presentation of a new treatment approach, and a hermeneutical-phenomenological analysis of help seeking, treatment participation, and ways to positive change. Utgår fra Institutt for psykologi. Disputas 4.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Johan Vanderlinden, University Psychiatric Center Kuleuven, Belgia, Margrethe S. Halvorsen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og Martin Eisemann, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Jan Rosenvinge og Bente Træen.

  Hans Christian Bones Vangberg, ph.d. Personality characteristics, depression and the use of an Internet-based intervention among high-school students. Utgår fra Institutt for psykologi. Disputas 6.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Simon Neumer, Regionalt senter for barn og unges psykiske helse, Helse Sør, Mattias Lundberg, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet, Sverige, og Tove I. Dahl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Martin Eisemann og Knut Waterloo.

  Bent-Martin Eliassen, ph.d. Social determinants of self-rated health and cardiovascular disease among the Sami and other Arctic indigenous peoples. The SLiCA study and the SAMINOR study. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 7.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Per Sjölander, Akademi Norr, Storuman, Sverige, Johan Håkon Bjørnegård, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anne Elise Eggen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Ann-Ragnhild Broderstad og Ketil Lenert Hansen.

  Svanhild Haugnes Waterloo, ph.d. Vertebral fractures: prevalence, risk factors, and health-related quality of life. The Tromsø study 2007/2008. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 8.11. 2013.

  Bedømmelseskomité: Glenn Haugeberg, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Sørlandet Sykehus, Hege Bentzen, Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Kjersti Bakken, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Nina Emaus og Anne Johanne Søgaard.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media