Karl Evang-prisen 2013 til Ole Mathis Hetta

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ole Mathis Hetta (f. 1946) er tildelt Karl Evang-prisen. Prisen tildeles personer som gjør en særlig innsats for folkehelsen. Hetta har fått prisen for sitt arbeid for samiske pasienter og særlig for sin innsats for å fremme samiske pasienters behov.

  Hetta er oppvokst i Kautokeino. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1971 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 1988. I dag arbeider han som seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin i Helsedirektoratet i Stavanger.

  I begrunnelsen for pristildelingen skriver komiteen for Karl Evang-prisen følgende: «Ole Mathis Hetta har vært en tydelig stemme for den samiske pasienten. Han har i mange år arbeidet med samfunnsmedisinske spørsmål, som distriktslege, kommuneoverlege, kvalitetsrådgiver og fylkeslege. I hele sitt virke har han vært opptatt av at helsetjenesten må kjenne godt til og vise omsyn for det samiske språket og kulturen. Han har ofte blitt kontaktet av samiske pasienter som ikke har kjent seg forstått i den norske helsetjenesten. Hetta har også internasjonal erfaring fra ulike helseprosjekt i Sør-Sudan og Tanzania.»

  – Jeg er glad for at samisk helsearbeid får oppmerksomhet og på den måten blir synlig over hele landet, slik at alle kan se hva dette arbeidet innebærer og hva det faktisk er, sier Hetta.

  Karl Evang-prisen blir årlig delt ut til personer eller organisasjoner som har gjort en særskilt og glimrende innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold knyttet til denne, rettstrygghet og trygghet i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenestene, eller opplysningsarbeid og deltakelse i samfunnsdebatten om viktige spørsmål på disse områdene. Det blir lagt vekt på at de som får prisen har ytt en innsats utover det som er forventet.

  Komiteen som deler ut prisen er oppnevnt av Statens helsetilsyn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media