Allergi mot kumelk hos barn – hva gjør vi?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kumelksallergi hos barn kan gi mange ulike symptomer, men utredning, tiltak og behandling er ofte enkelt.

  Opptil 7,5 % av småbarn reagerer allergisk på proteiner i kumelk i form av IgE-medierte straksreaksjoner eller forsinket hypersensitivitet, sistnevnte med gastrointestinale symptomer og uten forhøyet IgE i blodprøver. En nylig publisert oversiktsartikkel i tidsskriftet BMJ gir en god sammenfatning av utredning og behandling ved kumelksallergi (1).

  IgE-mediert allergi påvises i blodprøve og ved prikktesting. Forsinket hypersensitivitet bekreftes om de gastrointestinale plagene opphører når kumelksprotein fjernes fra kosten. Behandlingen for begge typer allergi består i å erstatte melk i 6 – 12 måneder med melkeprodukter der proteinene er hydrolyserte til peptider som ikke gjenkjennes immunologisk. Prognosen er god, idet de fleste barna oppnår toleranse for kumelk innen fem års alder ved IgE-mediert allergi og 2,5 års alder ved forsinket hypersensitivitet. Reintroduksjon av melkeprotein kan likevel forsøkes tidligere enn det. Forfatterne anbefaler at dette kan skje hos allmennlege, unntatt for barn med alvorlige allergiske reaksjoner.

  – Denne oversiktsartikkelen er skrevet med en praktisk tilnærming til emnet, sier overlege Jarle Rugtveit ved Gastroenterologisk faggruppe, Barneklinikken, Oslo universitetssykehus. – I Norge foretas diagnostikk av barn med mistenkt kumelksallergi av barneleger med allergologisk eller gastroenterologisk spesialkompetanse, og ikke av allmennleger, slik det er i Storbritannia, sier Rugtveit.

  – Reintroduksjon av melk i kostholdet til barn med IgE-mediert kumelksallergi kan gi alvorlige reaksjoner til tross for tidligere fravær av slike reaksjoner. Hos alle barn med IgE-mediert kumelksallergi bør en slik reintroduksjon kun foregå med høy anafylaksiberedskap, sier Rugtveit.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media