En pille for å bedre kondisjonen?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kjernereseptor som hemmer promotorer for gener i ulike vev hos mus, regulerer også mitokondriene i muskler.

  Reseptoren Rev-erb-α finnes hovedsakelig i langsomme, utholdende muskler med mange mitokondrier og stor kapasitet for ATP-syntese. I en studie som nylig er publisert i Nature Medicine, hadde mus der genet for denne reseptoren var slått ut, omtrent likt oksygenopptak som mus med villtypegen i hvile, men mye lavere maksimalt oksygenopptak (1). Under løping på tredemølle hadde musene sterkt nedsatt aerob kapasitet og utholdenhet. Ytterligere undersøkelser, inkludert elektronmikroskopi av musklene, tydet på defekt mitokondriefunksjon. Motsatt var mitokondriekapasiteten økt i en muskelcellelinje med økt Rev-erb-α-funksjon, oppnådd med bruk av transgenmetodikk. Videre studier viste at Rev-erb-α både stimulerer syntese og hemmer nedbrytning av mitokondrier. Mus som fikk en syntetisk reseptoragonist, hadde økt maksimalt oksygenopptak. Ser vi her en mulighet til å forbedre kondisjonen uten å trene?

  – Det er mange som har spekulert på om en økt forståelse av signalveier som kobler muskelaktivitet til endringer i fenotypen, kan gi oss en treningspille, sier professor Kristian Gundersen ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Rev-erb-α føyer seg inn i rekken, men det finnes også flere andre slike angrepspunkter, som for eksempel den muskelspesifikke transkripsjonsfaktoren myogenin.

  – Hittil har det imidlertid ikke lyktes å finne noe som virker som et kondisjonsstyrkende legemiddel i praksis, så man kommer ikke unna trening. Medikamenter som endrer musklenes metabolske egenskaper, kan bli viktige ved behandling av metabolsk syndrom, sier Gundersen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media