Fra læge til lege

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Etter 25 år kan også vi kalle oss leger med e, humrer Rolf Schøyen, etter at årsmøtet i Eldre lægers forening enstemmig vedtok å erstatte æ-en med en e til Eldre legers forening.

  Eldre legers forenings nye styre. Fra v. Erik Korvald, Ingunn Salvesen, Rolf Schøyen, Ingrid Spurkland, Bernt Kvarstein,…
  Eldre legers forenings nye styre. Fra v. Erik Korvald, Ingunn Salvesen, Rolf Schøyen, Ingrid Spurkland, Bernt Kvarstein, Kåre Norum, Anne Larsen og Kolbjørn Forfang. Foto Lise B. Johannessen

  Selv ga Schøyen som ble gjenvalgt som foreningens leder, et historisk tilbakeblikk. Den spede begynnelsen startet med at de to nestorene Gustav Vig og Fredrik Mellbye i et brev til sentralstyret i januar 1987 anbefalte å nedsette et utvalg for å utrede behovet for en forening for eldre leger. Det ble også sendt ut en rundspørring til potensielle medlemmer. Av de 1 100 som besvarte henvendelsen, var omlag 400 positive. Sentralstyret etterkom anmodningen og året etter – 10. mars 1988, i lokalene til Oslo helseråd – ble foreningen stiftet. 130 leger møtte frem på stiftelsesmøtet.

  Stjernelag

  Stjernelag

  – Det var et stjernelag – et A-lag – som ledet foreningen de første årene, forteller Rolf Schøyen. Gustav Vig (Hamar) ble foreningens første leder. Med seg fikk han Fredrik Mellbye, Ellen-Margrethe Askevold og Jørgen H. Berner fra Oslo og Ole Jacob Broch fra Bergen. Siden har foreningen vært ledet av Jørgen H. Berner, Ole A. Sydnes, Bjarne Waaler og Julie Skjæraasen.

  Mange av sakene foreningens første styre nedfelte i sitt arbeidsprogram er fortsatt aktuelle, blant annet aldersgrense og tap av lisens, jobbes det fortsatt med.

  Viktig møteplass

  Viktig møteplass

  – Vi fikk status som spesialforening i Legeforeningen da den ble godkjent, forteller Schøyen. I 1990 søkte de om representasjon i landsstyret og fikk senere to representanter.

  – Det er god oppslutning om møtene våre, selv om vi ikke har så god medlemsutvikling som vi skulle ønske, sier han. Av potensielt ca. 4 200 leger som faller inn under kriteriene for medlemskap, er det per i dag kun ca. 11 % som er medlemmer i foreningen. Foreningen er landsdekkende, men av medlemsoversiktene ser vi at hovedtyngden kommer fra Østlandsområdet. De fleste er tidligere sykehusleger, og det er nesten ingen fastleger. De fleste medlemmene er også over 75 år.

  – Styret arbeider for å gjøre foreningen attraktiv for medlemmene og for potensielle medlemmer, og vi har tro på at den har en god og voksende fremtid, sa Schøyen da han takket for tilliten etter å ha blitt gjenvalgt som leder for to nye år.

  – Må enda flere gode kolleger engasjere seg i foreningen, i tillitsverv og som deltakere på foreningens to årlige møter, oppfordret han.

  3. og 4. november markerte foreningen sitt 25-årsjubileum med årsmøte og kurs, med festmiddag og interessante faglige og kulturelle foredrag for nærmere 190 deltakere.

  På foreningens nettsider www.legeforeningen.no/elf kan du lese mer om foreningen og hva de jobber med. Se også Tidsskriftet http://tidsskriftet.no/article/652724

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media