Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Steinar Madsen
Pernille Harg
Hilde Samdal
Ane Simensen
Petter Gjersvik
Erlend Hem
Geir Wenberg Jacobsen
Michael Bretthauer
Ottar Sjaastad
Johan Petter Hesselberg
Tone Kind Brekke
Charlotte Haug

Rettelse

Saira Mauland Mansoor
Jon-Anders Tunold
Pål Aksel Næss
Erik Trondsen
Christine Gaarder
Jorunn Skattum

Kommentar og debatt

Tore Kierulf Næss
Heidi Hjelmeland
Julia Hagen
Birthe Loa Knizek
Tor Atle Rosness

Fra andre tidsskrifter

Signe Dørheim
Malin Eberhard-Gran

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Elisabeth Swensen

Originalartikkel

Morten Birkeland Nielsen
Nils Magerøy
Johannes Gjerstad
Ståle Einarsen
Karl O. Nakken
Kari Mette Lillestølen
Eylert Brodtkorb
Torleiv Svendsen
Kathrine Johannessen Haggag
Erik Taubøll

Medisinen i bilder

Wenche Marie Fjeldsbø
Stein Magnus Aukland
Erling Tjora

Noe å lære av

Monika Mochol
Karina Berg
Øyvind Midtvedt
Geir Ringstad
Emilia Kerty
Simone Goa Diab
Marianne Oroszko Haakonsen
Lars Borgen
Elisabeth Ellingsen Husebye

Kronikk

Kjartan Fløgstad
Ulf E. Kongsgaard
Petter Andreas Steen
Hege Wang
Siv Cathrine Høymork

Medisin og kunst

Internasjonal medisin

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Per E. Børdahl
Ingvar Bjelland
Einar Kringlen
Knut Arne Holtedahl

Legelivet

Ane-Kristine Finbråten
Jacob M. Klafstad
Kjell Harbo
Tor Steinar Raugstad
Nils Hjeltnes
Erik Bautz-Holter
Håkon Dalen

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lise B. Johannessen
Stein Runar Østigaard
Lise B. Johannessen
Mattis Dahl Åmotsbakken
Daniel Wærnes
Lisbet T. Kongsvik
Ellen Juul Andersen
Lisbet T. Kongsvik
Stein Runar Østigaard
Jan Pål Loennechen
Lisbet T. Kongsvik

Gjesteskribent

Sven Egil Omdal