Ga så det monnet til mødre og barn

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

621 711 kroner ble sluttsummen da Medisinstudentene humanitæraksjon åpnet for innsamlingsstafett under landsstyremøtet.

MedHum leder Vilde Skylstad stilte med egen maskot. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Sentralstyret, organisasjonsledd og enkeltmedlemmer ga raust sine bidrag til aksjonen.

– MedHum ønsker i år å sette søkelyset på temaet helse for mor og barn og årets aksjon går til Bo-distriktet i Sierra Leone, fortalte MedHums leder Vilde Skylstad.

Daglig mister ca. 800 kvinner livet i forbindelse med barnefødsel. De aller fleste av disse dødsfallene kunne vært unngått med enkle tiltak og bedre tilgang på helsetjenester.

Målet for prosjektet er totalt 52 500 konsultasjoner/behandlinger fordelt på blant annet obstetriske innleggelser, svangerskapskontroller, fødsler og konsultasjoner med barn under fem år. Bo-distriktet er på størrelse med Oslo, med en befolkning på 621 500 mennesker.

Mødre og barns helse er spesielt aktuelt da det utgjør punkt 4 og 5 i FNs tusenårsmål om å redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler, redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler og å sikre universell adgang til reproduktiv helse.

– Målene går ut i 2015, så nå er det bare tiden og veien, sa Skylstad.

Støtter Leger uten grenser

De innsamlede pengene vil gå til medisiner, vaksiner, medisinsk utstyr og kursing av lokalt personell på Gondama Referral Centre og til Leger Uten Grensers arbeid i landet. Leger Uten Grenser bidrar med gratis helsehjelp, kursing av og jobber til lokalt helsepersonell. De deler i tillegg sin ekspertise, rådgir myndigheter og lokale ledere i arbeidet med nasjonale og lokale helseplaner.

MedHum er Norsk medisinstudentforenings (Nmf) humanitæraksjon. Sammen med sponsorene dekker Nmf driftsutgiftene til aksjonen, slik at alle innsamlede midler kan gå direkte til årets prosjekt. MedHum har et stort antall medisinstudenter som arbeider frivillig, noe som er helt essensielt for at aksjonen har blitt til. – Det fantastiske med MedHum er at dette er en aksjon av og med medisinstudenter, slik at MedHum har blitt en tradisjon som mange studenter gjerne engasjerer seg i, sier Vilde Skylstad.

Medisinstudentenes humanitæraksjon blir i 2014 arrangert for 13. gang, Totalt har studentene klart å samle inn over 15 millioner kroner til primærhelse og forebyggende medisin i ulike deler av verden.

Se mer informasjon om årets aksjon og andre aktiviteter på MedHum.no

Anbefalte artikler