Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik

Artikkel

Illustrasjon: Martin Bernar Losvik og Ole Kristian Losvik

/sites/tidsskriftet.no/files/2014--Legelivet-Intro-1.svg

Forløperen til sykehuset i Narvik sto ferdig i 1905. Det var på den tiden ikke ansatt leger, men byens leger kunne legge inn pasienten og selv stå for behandlingen. Operasjonsstue kunne man leie for 50 øre per gang. Etter dette er det bygd på i flere omganger frem til dagens bygningsmasse sto ferdig. Narvik sykehus er i dag en del av Universitetssykehuset Nord-Norge.

/sites/tidsskriftet.no/files/2014--Legelivet-Intro-2.svg

Senger: 83

/sites/tidsskriftet.no/files/2014--Legelivet-Intro-3.svg

Ansatte: 559

/sites/tidsskriftet.no/files/2014--Legelivet-Intro-4.svg

Lokalsykehusområde (personer): 30 000

Anbefalte artikler