Lettfattelig om styrketrening

Truls Raastad Om forfatteren
Artikkel

Sneve, Anne Marte

Styrkebibelen for jenter

Alt du trenger å vite om styrketrening fra A til Å. 247 s, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2014. Pris NOK 349

ISBN 978-82-489-1367-2

Målgruppe: Alle jenter (ref. forord). Boken henvender seg først og fremst til jenter som er nysgjerrige på styrketrening, og som har liten erfaring og kunnskap om feltet.

Boken er skrevet som et oppslagsverk der ulike temaer om styrketrening er tatt opp i alfabetisk rekkefølge. Språket er lett og uformelt. Det fungerer godt, men den uformelle tonen reduserer av og til troverdigheten av det som formidles, ved at formuleringer blir upresise, og det finnes også noen faktafeil.

Boken inneholder mange illustrasjoner som gjør den hyggelig å bla i. Mange er satt inn for å bryte opp teksten og for å inspirere, mens andre brukes informativt og utfyller teksten (blant annet bilder av ca. 60 treningsøvelser). Bakerst i boken finnes en oversikt over øvelsene med sidehenvisninger, noe som gjør det enkelt å slå opp.

Boken gir en enkel innføring i hvilke positive effekter man kan oppnå med styrketrening, samtidig som den gir et innblikk i hvordan man kan komme i gang med treningen, og hva som venter en når man kommer inn i et treningssenter.

Boken inneholder ikke «alt du trenger å vite om styrketrening» fra A til Å. Bokens styrke er at den på en lettfattelig måte forklarer hva man kan oppnå, og samtidig avkrefter en del myter som er knyttet til styrketrening for jenter. Den går imidlertid ikke i dybden på hvordan man skal trene for å nå ulike mål på en effektiv måte, og den mangler omtale av noen sentrale elementer innen styrketrening; det står lite om progresjon i treningen, som er helt sentralt for treningsresultatet, og betydningen av regelmessig trening er også lite vektlagt. Øvelsene som er valgt, er basert på trening med frie vekter, og de er relevante for målgruppen. Men det kan diskuteres hvorfor noen av øvelsene er valgt ut til fordel for andre. Noen av punktene som er tatt med for å dekke hele alfabetet, virker nokså tilfeldige og perifere, men hovedinnholdet er fokusert og omhandler sentrale temaer på en god måte.

Boken er først og fremst en inspirasjonsbok for jenter som vurderer å komme i gang med styrketrening, og den omhandler ulike temaer rundt trening og kosthold på en edruelig måte. Jenter som allerede trener en del styrke og har grunnleggende kunnskap om temaet, har mindre å hente i denne boken, men måten temaer som ernæring og kroppsbilde omtales på, kan absolutt være en inspirasjon for mange etablerte treningsmiljøer, der det ofte er et for stort fokus på det ekstreme.

Anbefalte artikler