Vektreduksjon og røykekutt mot halsbrann

Eivind Ness-Jensen Om forfatteren
Artikkel

Halsbrann og sure oppstøt forekommer hyppig og er økende i befolkningen, men vektreduksjon og røykekutt kan bedre plagene.

Eivind Ness-Jensen. Foto NTNU

Halsbrann og sure oppstøt er hovedsymptomene ved gastroøsofageal reflukssykdom. Reflukssykdom forekommer hyppig og er assosiert med redusert livskvalitet og arbeidsevne og økt risiko for adenokarsinom i distale oesophagus. Medikamentell behandling mot reflukssykdom er vanligvis effektiv, men behandlingen er ofte langvarig og kostnadene betydelige. Spesielt protonpumpehemmere har også bivirkninger ved langtidsbruk, som økt infeksjonsrisiko og malabsorpsjon av mineraler og elektrolytter.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viste at forekomsten av halsbrann og sure oppstøt er betydelig og økende i befolkningen. Fra 1995 – 1997 (HUNT 2) til 2006 – 2008 (HUNT 3) økte andelen personer som hadde reflukssymptomer minst én gang ukentlig med 47 %, fra 11,6 % til 17,1 %. Likevel ser vi at de personene som går ned i vekt eller slutter å røyke, har økt sjanse for å bli kvitt refluksplagene. Vektreduksjon og røykekutt var også assosiert med økt effekt av den medikamentelle behandlingen.

Den stadig økende forekomsten av reflukssykdom medfører økte kostnader for samfunnet, både på grunn av tapt arbeidsevne og kostnader til utredning og behandling. Videre bidrar trolig reflukssykdom også til at antall personer med adenokarsinom i distale oesophagus øker. Å redusere vekten og å slutte å røyke kan være aktuelle behandlingsalternativer for personer med reflukssykdom, og kan dessuten forebygge at reflukssykdom oppstår i første omgang.

Disputas

Eivind Ness-Jensen disputerte for ph.d.-graden ved NTNU 25.2.2014. Tittelen på avhandlingen er Epidemiology of gastro-oesophageal reflux. A prospective population-based cohort study: The HUNT study.

Anbefalte artikler