Syke barn er mer enn sin diagnose

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vriens, Jacques

  Kule kidz gråter ikke

  251 s. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 149

  ISBN 978-82-02-43769-5

  Denne lettleste boken henvender seg til barn i alderen fra 9 til 12 år og handler om 12 år gamle Akkie som utvikler leukemi. Akkie er ei tøff og varmhjertet jente, som har et nært forhold til sin kloke lærer. Vi følger henne, og ikke minst klassekameratene, gjennom sykdomsperioden og det endelige farvel. Boken tar opp mange av livets alvorlige spørsmål på en ærlig og aldersadekvat måte, hovedsakelig sett fra klassekameratenes synsvinkel.

  Forfatteren av denne boken er en tidligere lærer uten medisinsk bakgrunn, så dersom det er medisinsk informasjon om barnekreft som er motivet for å lese boken, blir man skuffet. Boken fokuserer på det friske hos den kreftsyke. Betydningen av å ha et liv utenfor sykehuset samtidig med kreftbehandlingen. Den behandler også temaet barns død på en skånsom, medfølende og klok måte, som gir rom for ettertanke. Jeg leste boken sammen med min 11 år gamle datter. Hun likte den godt og gjorde seg mange nyttige refleksjoner underveis.

  Personlig kunne jeg tenke meg mer medisinsk realistiske rammer rundt historien, samtidig som jeg liker at boken fokuserer på at syke barn er mye mer enn sin diagnose. Både leger, foreldre og lærere har godt av å bli minnet på de alvorlig syke barnas store behov for og glede av å være sammen med venner og fortsatt være en aktiv deltaker i sitt vanlige miljø.

  Språket i boken halter til tider, men jeg tror mange barn vil ha glede av å lese den. Samtidig vet jeg at kreftsyke barn og unge ved min egen avdeling vegrer seg mot å lese boken fordi den ender med en utilslørt fortelling om døden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media